Kapitel 1

Själen

 

Kung Milinda begav sig till Nagasena, utbytte hövliga och vänliga hälsningar och tog respektfullt plats vid ena sidan. Sedan började Milinda att fråga:

1. - Vad är du känd som, Vördade vad är ditt namn?

- Min kung, jag är känd som Nagasena men det är bara en benämning för allmänt bruk, för ingen bestående individ finns.

Sedan tillkallade Milinda grekerna och munkarna från Baktrien som vittnen: ”Denna Nagasena säger att ingen bestående individ inbegrips i hans namn. Är det möjligt att samtycka till detta? Sedan vände han sig Nagasena och sade:
- Om detta, Nagasena, är sant, vem är det som ger dig munkdräkter, mat och husrum? Vem lever det rätta livet? Eller vidare, vem dödar levande varelser, stjäl, begår äktenskapsbrott, ljuger eller intar rusdrycker? Om det som du sade är sant, då finns det varken meriter eller brister, inte heller någon som gör goda eller dåliga handlingar och inget resultat av kamma. Om, Vördade, en man skulle döda dig, då skulle det inte finnas någon mördare, och det medför att det inte finns några mästare eller lärare i din Orden. Du säger att du kallas Nagasena. Nå vad är detta Nagasena? Är det håret?
- Jag sade inte det, store kung.
- Är det då naglarna, tänderna, huden eller andra delar av kroppen?
- Absolut inte.
- Eller är det kroppen, eller känslorna eller varseblivningarna eller medvetandet. Är det en kombination av detta?. Eller är det något utanför dem som är Nagasena?

Fortfarande svarade Nagasena:
- Det är inget av detta.
- Då måste jag fråga, Jag kan inte upptäcka någon Nagasena. Nagasena är ett tomt ljud. Vem är det vi ser framför oss? Är det lögn att den Vördade har talat?
- Du, min kung, har uppfostrats i stor lyx som det anstår din ädla börd. Hur kom du hit, till fots eller i en vagn?
- I en vagn, Vördade.
- Förklara då, min kung, vad den är. Är det hjulaxeln? Eller hjulen eller underredet eller tömmarna eller oket som är vagnen? Är den en kombination av alla dessa eller är den något utanför dem?
- Det är inget av detta, Vördade.
- Då, min kung, är denna vagn ett tomt ljud. Du talade osanning när du sade att du kom hit i en vagn. Du är den store kungen av Indien. Vem är du rädd för eftersom du inte talar sanning?

Sedan tillkallade han grekerna och munkarna från Baktrien som vittnen: ”Denne kung Milinda har sagt att han kom hit i en vagn men när han tillfrågades vad det är, kan han inte visa det. Är det möjligt att samtycka till detta?”

Då ropade de fem hundra grekerna från Baktrien sitt samtycke och sade till kungen:
- Klara ut det om du kan!
- Vördade, jag har talat sanning. Det är på grund av att den har alla dessa delar som den hör till termen vagn.
- Mycket bra, min kung, ers majestät har fattat betydelsen helt riktigt. Så det är också på grund av de trettiotvå slagen materia i en mänsklig kropp och de fem existensgrupperna som jag hör till termen Nagasena. Som syster Vajira sade i närvaro av Den Välsignade ”precis som existensen av de olika delarna som ordet vagn används så är det när en varelses existensgrupper är det som vi talar om som en varelse”
- Underbart, Nagasena, mycket utmärkt att du har löst denna gåta, trots att den var svår. Om Buddha själv var här, skulle han samtycka till ditt svar.

Kung Milinda begav sig till Nagasena, utbytte hövliga och vänliga hälsningar och tog respektfullt plats vid ena sidan. Sedan började Milinda att fråga:

2. Hur många regnperioder har du haft, Nagasena?

- Sju, ers majestät.
- Hur kan du säga att det är dina sju, är det du som är sju eller antalet som är sju?

Då sade Nagasena;
- Din skugga finns på marken. Är du kungen eller är skuggan kungen?
- Jag är kungen, Nagasena, men skuggan finns på grund av mig.
- Precis så, min kung, årens antal är sju, jag är inte sju men det är på grund av mig som antalet sju kommit till och det är mitt på samma sätt som skuggan är din.
- Underbart, Nagasena, mycket utmärkt att du har löst denna gåta, trots att den var svår.

3. Sedan sade kungen:
- Vördade, vill du diskutera med mig igen?
- Om ers majestät vill diskutera som en lärd, ja, men om du vill diskutera som en kung, nej.

- Hur diskuterar då en lärd?

- När en lärd diskuterar finns det slutledning och ingen förvirring. Ett eller annat visar sig vara fel, han medger sina misstag, dessutom blir han inte arg.
- Hur diskuterar då en kung?
- När en kung diskuterar ett ämne och framställer en synpunkt, om någon inte håller med honom på den punkten är han benägen att straffa honom.
- Mycket bra, i så fall vill jag diskutera som en lärd. Vördade, du må tala utan fruktan.
- Det är bra, ers majestät.
- Nagasena, jag vill ställa en fråga,
sade kungen.
- Ställ den, min kung
- Jag har ställt den, Vördade.
- Då har jag svarat.
- Vad har du svarat?
- Vad har du frågat?
Genom att tänka: ”Denna munk är en stor lärd, han är ganska kunnig att diskutera saker med mig” instruerade han sin minister Devamantiya att bjuda honom till palatset med ett stort följe av munkar och begav sig iväg mumlande: ”Nagasena, Nagasena”.

4. Så Devamantiya, Anantakaya och mankura begav sig till Nagasenas eremithydda för att ledsaga munkarna till palatset. När de vandrade framåt tillsammans sade Anantakaya till Nagasena:

- Vördade, när jag säger ”Nagasena” vad är detta Nagasena?

- Vad tror du Nagasena är?
- Själen, den inre andningen som kommer och försvinner.
- Men om andningen sedan den försvunnit, inte skulle återkomma, skulle man fortfarande leva?
- Förvisso inte.
- Och när dessa trumpetare och liknande har blåst sina trumpeter, återvänder deras utblåsning tillbaka till dem?
- Nej, Vördade, det gör den inte.
- Varför dör de då inte?
- Jag kan inte resonera med er Vördade, jag ber dig tala om hur det förhåller sig.
- Det finns ingen själ i andningen. Dessa inandningar och utandningar är bara sammansatta krafter i kroppens form.

Sedan talade munken till honom om Abhidhamma och Anantakaya var nöjd med hans förklaring.

5. Sedan när munkarna anlänt till palatset och avslutat sin måltid, satte sig kungen ner på en låg sittplats och frågade:
- Vad skall vi diskutera?
- Låt oss diskutera kring Dhamma.

Då sade kungen:
- Vad är syftet, Vördade, med att att fortsätta och vad är det slutliga målet som du strävar efter?

- Att vi fortsätter beror på vår avsikt att detta lidande må upphöra och att inget ytterligare lidande må uppstå, det totala utplånandet av begär utan återstod är vårt slutliga mål.
- Är det, Vördade, av sådana nobla skäl som alla går in i Orden?
- Nej, en del går in för att fly kungens tyranni, andra för att vara i säkerhet för rövare, en del för att fly från tvivel och andra kanske för att få uppehälle. Men dessa som går in på rätt sätt gör det för att slutföra utplåningen av begär.

6. Kungen sade:
- Finns det någon som inte återföds efter döden?

- Ja, det finns det. Den som inte har några föroreningar återföds inte efter döden, den som har föroreningar återföds.
- Kommer du att återfödas?
- Om jag dör med fastklamranden i mitt sinne, ja, om inte, nej.

7. - Den som slipper undan återfödelse, gör han eller hon det på grund av slutledningens kraft?

- Han/ hon slipper undan både genom slutledning och visdom, tillit, dygd, uppmärksamhet, energi och koncentration.
- Är slutledning detsamma som visdom ?
- Nej, Djur har slutledningsförmåga men de har inte visdom.

8. - Vad, Nagasena, är det utmärkande kännetecknet för slutledning, och vad är kännetecknet för visdom?

- Att ta för givet är kännetecknet för slutledning, att skära av är kännetecknet för visdom.
- Ge mig ett exempel.
- Hur skördar kornskördarna kornet?
- De griper kornet i en knippa med vänster hand och med ett skörderedskap i höger hand skär de av kornet.
- Just så, min kung, tar eremiten för givet sitt sinne med slutledning och skär av föroreningarna med visdom.

9 - Vad, Nagasena, är det utmärkande kännetecknet för dygd?

- Stöd för den, min kung är grunden för alla goda egenskaper:

 • De fem kontrollerande förmågorna (tillit, dygd, energi, uppmärksamhet, koncentration.och visdom)

 • De fem etiska krafterna ((tillit, dygd, energi, uppmärksamhet, koncentration.och visdom)

 • De sju upplysningfaktorerna (uppmärksamhet, utforskande, glädje, lugn, koncentration och sinnesjämvikt)

 • De åtta faktorerna i den ädla vägen (rätt förståelse, ... tanke, ... tal, ... handlande, ... livsföring, ... strävan, ... uppmärksamhet, ... koncentration)

 • De fyra grundvalarna i uppmärksamhet (uppmärksamhet på kropp, känslor, tankar och sinnesobjekt)

 • De fyra rätta strävandena (strävan att förhindra och avlägsna ogynnsamma förhållanden och hålla kvar gynnsamma förhållanden)

 • De fyra grundvalarna för framgång (iver, energi, ihärdighet, visdom)

 • De fyra försjunkenhetstillstånden (jhanas fyra stadier)

 • De åtta friheterna (åtta stadier i befrielse av sinnet genom intensiv koncentration)

 • De fyra koncentrationsformerna (meditation på kärlek, medkänsla, osjälvisk glädje, sinnesjämvikt

 • De åtta stora uppnåendena (fyra formlösa jhanas och fyra formjhanas)

Var och en av dessa har dygd som stöd och hos den som bygger på den som grund, kommer alla dessa goda villkor kommer inte att minska.

- Ge mig ett exempel.
- Precis ,min kung, som alla former av djur och växter lever och frodas med jorden som sitt stöd, så utvecklar eremiten med dygd som stöd. de fem kontrollerande förmågorna och så vidare. Och detta sades av Den Välsignade:


När en vis människa, välgrundad i dygd,
Utvecklar koncentration och förståelse,
Då som en bhikkhu, ivrig och vis,
Lyckas han med att lösgöra denna härva

10. - Vad är det utmärkande kännetecknet för tillit?

- Klarhet och hängivelse. När tillit spirar i sinnet bryter det genom de fem hindrens slöjor och sinnet blir klart, stilla och ostört, så skapar tillit klarhet. Inspiration är tecknet när den som mediterar märker hur andras sinnen har blivit fria och strävar efter att nå det han ännu inte nått, till upplevelsen av vad han ännu inte känt och förverkligandet av det han ännu inte förstått. För detta sades av Den Välsignade :


Genom tillit han kommer över floden,
Genom vaksamhet livets hav,
Genom orubblighet han stillar alla begär
Genom visdom renas han.

11. - Vad, Vördade, är det utmärkande kännetecknet för energi?

- Genom att förstärka, min kung, så att dessa goda egenskaper som den stöder, inte försvinner.
- Ge mig ett exempel.
- Precis, min kung, som när en kung, när hans här har krossats av en större, skulle tänka på varje möjlig bundsförvant för att förstärka sin här och krossa den stora hären. Denna förstärkning är kännetecknet på energi. För detta sades av Den Välsignade:

Den energiske noble lärjungen, o munkar,
Stöter bort det ogynnsamma och odlar det goda,
Undviker det skamliga och utvecklar det oklanderliga
Och så håller han sitt sinne rent.

12. - Vad, Nagasena, är det utmärkande kännetecknet för uppmärksamhet?

- Att lägga märke till och att koncentrera sig. När uppmärksamhet spirar i eremitens sinne, märker han gång på gång det gynnsamma och det ogynnsamma, det oklanderliga och det klandervärda, obetydligt och viktigt, dunkla och ljusa egenskaper och dessa som liknar dem genom att tänka: ”Dessa är de fyra grundvalarna i uppmärksamhet, de fyra rätta strävandena, de fyra grundvalarna för framgång, de fem kontrollerande förmågorna, de fem etiska krafterna, de sju upplysningfaktorerna, de åtta faktorerna i den ädla vägen, detta är stillhet, detta insikt, detta klarsyn och detta frihet.” Så odlar han de egenskaper som är önskvärda och undviker de som bör undvikas.
- Ge mig ett exempel.
- Det är som en kungs skattmästare som påminner sin herre om härens storlek och mängden av skattkammarens tillgångar.
- Hur behåller man kännetecknet för uppmärksamhet i sinnet?
- När uppmärksamhet spirar i sinnet, utforskar han de goda egenskaperna och deras motsatser genom att tänka: ”Sådana egenskaper är fördelaktiga och sådana är skadliga”. Så låter han det som är ogynnsamt i honom försvinna och håller fast vid det som är gott.”
- Ge mig ett exempel.
- Det är som när kungens premiärminister ger honom råd om det rätta handlingssättet. Och detta sades av Den Välsignade:

Uppmärksamhet, o munkar, förklarar jag vara till hjälp var som helst.

13. - Vad, Nagasena, är det utmärkande kännetecknet för koncentration?

- Att leda, min kung, för koncentration är ledaren för alla goda egenskaper. De lutar mot den, leder fram till den.
- Ge mig ett exempel.
- Det är som när husets taksparrar lutar mot och leder fram till takåsen och takåsen är takets högsta punkt. Så är alla goda egenskaper benägna för och leder fram till koncentration. Och detta sades av Den Välsignade:


Munkar, utveckla koncentration, en munk som är
koncentrerad ser tingen som der verkligen är

14. - Vad, Nagasena, är det utmärkande kännetecknet för vishet

- Att upplysa, min kung. När visdom spirar i sinnet skingrar den villfarelsens mörker, framkallar seendets strålglans, åstadkommer kunskapens ljus att fortsätta att skina och gör de ädla sanningarna klara. Detta innebär att den som mediterar genom den klaraste visdom inser alla gestaltningars obeständighet, otillfredsställelse och icke-jag.
- Ge mig ett exempel.
- Det är som en lampa, min kung, som i ett mörkt rum skulle lysa upp det och göra föremålen där klart synliga.

15. - Dessa egenskaper som är så olika, Nagaswena, orsakar de ett och samma resultat?

- De orsakar förstörelse av föroreningar precis som en härs olika avdelningar som elefanter, kavalleri, stridsvagnar och bågskyttar orsakar resultat – erövringen av motståndarhären.

- - Bra talat, Nagasena, du är skicklig i att svara.