En detaljerad tablå över
   Den Ädla Åttafaldiga Vägen:

 

1. Rätt förståelse (samma ditthi)
Kunskap om de Fyra Ädla Sanningarna:
a) den Ädla Sanningen om lidandet
b) den Ädla Sanningen om lidandets uppkomst
c) den Ädla Sanningen om lidandets upphörande
d) den Ädla Sanningen om Vägen som leder till lidandets upphörande

2. Rätt tanke (samma sankappa)
Förståelse om frihet från
a) fasthållande av begär
b) hat
c) ondska

3. Rätt tal (samma vaca)
Avstå från
lögner
förtal
hårda ord
tanklöst pladder

4. Rätt handlande (samma kammanta)
Avhålla sig från att
döda
stjäla
missbruka sexualiteten

5. Rätt livsföring (samma ajiva)
Avhålla sig från att ha verksamhet med
a) vapen
b) människor (slaveri, prostitution etc)
c) kött (föda upp djur för slakt)
d) berusningsmedel
e) gifter

6. Rätt strävan (samma vayama)
a) att inte hålla fast det onda som redan uppstått
b) att hindra uppkomst av det onda som inte uppstått
c) att utveckla det goda som inte uppstått
d) att gynna det goda som redan har uppstått

7. Rätt uppmärksamhet  (samma sati)
Uppmärksamhet i fråga om
a) kropp
b) känslor
c) mentala företeelser
d) idéer, tankar, uppfattningar och företeelser (dhamma)

8. Rätt koncentration (samma samadhi)
Klar uppmärksamhet på sinnet