Orsakskedjan

Varför uppstår lidandet, och hur kan lidandet upphöra? 
Varför föds vi om och om igen i ett evigt kretslopp?
Svaret ges i den s k orsakskedjan, paticcasamuppâda, 
ett system som inte är en fysiologisk förklaring av människans natur 
utan ett system med psykologisk utgångspunkt och metod.

 

På grund av okunnighet uppstår karmaprocessen. På grund av karmaprocessen uppstår medvetandet
På grund av medvetandet uppstår sinne och kropp. På grund av sinne och kropp sinne uppstår de sex sinnesintrycken
På grund av de sex sinnesintryckensintrycken uppstår känslointrycken. På grund av känslointrycken uppstår känslorna
På grund av känslorna uppstår begären. På grund av begären uppstår fastklamrande
På grund av fastklamrande uppstår tillblivelseprocessen. På grund av tillblivelseprocessen uppstår återfödelsen
På grund av återfödelsen uppstår ålderdom och död
sorg, jämmer, lidande, bedrövelse och förtvivlan uppstår också
Denna hela mängd lidande uppstår

Genom att okunnigheten totalt försvinner blir karmaprocessen utplånad
Karmaprocessens upphörande utplånar medvetandet
Medvetandets upphörande utplånar sinnet och kroppen
Sinnets och kroppens upphörande utplånar de sex sinnesintrycken
De sex sinnesintryckens upphörande utplånar känslointrycken
Känslointryckens upphörande utplånar känslorna
Känslornas upphörande utplånar begären
Begärens upphörande utplånar fastklamrande
Fastklamrandets upphörande utplånar tillblivelseprocessen
Tillblivelseprocessens upphörande utplånar återfödelsen
Åerfödelsens upphörande utplånar ålderdom och död,
Sorg, jämmer, lidande, bedrövelse och förtvivlan uppstår inte
Denna hela mängd lidande har upphört