Nibbana med Buddhas ord
Valda citat
 


Det oformade, slutet,
det orörliga, sanningen, det bortom allt,
det obestämbara, det verkligt svårsedda,
det tidlösa, oförgängliga, det oförstörda,
det formlösa, odelade,
frid, dödlösheten,
det utsökta, välsignade, tröstande,
slutet på begär,
det märkliga, det underbara,
det säkra, trygghet,
Nibbana,
det lyckliga, det lidelselösa, det rena,
befrielse, icke-fastklamrande,
ön, skydd, hamn, tillflykt,
det slutliga.
(Samyutta XLIII, 1-44, från pali Thanissaro Bhikkhu)
 


Den som nått slutet har inget kännetecken
om vilket någon skulle kunna säga att -
"det finns inte för honom"
När alla fenomen har upphört
Har även all talets mening upphört.
(Sutta Nipata V.6 från pali Thanissaro Bhikkhu)
 


Det finns, munkar, något icke-fött, någon icke-tillblivelse, något icke-skapat, något icke-format. Om, munkar, det funnes något icke-fött, någon icke-tillblivelse, något icke-skapat, något icke-format skulle det inte finnas någon räddning att upptäcka från födelse, tillblivelse, skapat, format. Men eftersom det finns något icke-fött, någon icke-tillblivelse, något icke-skapat, något icke-format, finnas en räddning att upptäcka från födelse, tillblivelse, skapat, format.
(Udana 8.3 från pali John D. Ireland)
 


För den stöttade finns instabilitet, för den icke-stöttade finns ingen instabilitet. När det inte finns instabilitet finns det stillhet. När det finns stillhet finns det ingen underkastelse. När det inte finns någon underkastelse, finns det inget kommande - och - gående, ingen död - och - födelse. När det inte finns död - och - födelse finns det varken "här" eller "bortom" eller "mellan de två". Detta är slutet på lidande.
(Udana 8.3 från pali John D. Ireland)
 


Där medvetande är utan kännetecken, gränslös, allysande,
Det är där jord, vatten ,eld och luft icke finner fotfäste,
Där både lång och kort, liten och stor, hederlig och ohederlig -
Där "namn och form" helt krossats.
Med upphörandet av medvetande, är allt krossat.
(Digha 11,85 från pali av Maurice Walshe)
 


(Sagt av Buddha om hans upplysning)
Jag anser: Denna Dhamma som jag har förvärvat är djup. svår att se och svår att förstå, fridfull och storslagen, ouppnåelig genom bara slutledning, odefinierbar, som erfars av de vise ... det är svårt att se denna sanning, nämligen stillandet av alla gestaltningar, övergivandet av alla bindningar, förgörandet av begär, lidelsefrihet, upphörande, Nibbana.
(Majjhima 26,19 från pali av Bhikkhu Bodhi)
 


Sedan, munkar, jag själv varit underkastad födelse, ha förstått faran i vad som är underkastat födelse, ha sökt den högsta säkerheten från slaveri, Nibbana, nådde jag det ofödda högsta säkerheten från slaveri, Nibbana. Sedan, munkar, jag själv varit underkastad död, ha förstått faran i vad som är underkastat död, ha sökt den högsta säkerheten från slaveri, Nibbana, nådde jag odödligheten högsta säkerheten från slaveri, Nibbana. Kunskapen och klarsyn uppstod hos mig "Min befrielse är orubblig, detta är den sista födelsen, nu finns ingen förnyad tillblivelse".
(Majjhima 26,18 från pali av Bhikkhu Bodhi)
 


Hans befrielse, grundad i sanning är orubblig. För det är osant, munkar, som har en bedräglig natur, och det är sant som har en sann natur - Nibbana. Därför, en munk som äger (denna sanning) äger den högsta ädla sanningens grund. För detta, munkar, är den högsta ädla sanningen, nämligen Nibbana som har en sann natur.
(Majjhima 140 26, från pali av Bhikkhu Bodhi)
 


(Svensk översättning Kerstin Jönhagen. från 
Sidan har försvunnit från Internet