Khanda - de fem grupperna av existens eller fastklamrande

 

materia rupa-khanda
kńnslor vedanÔ
varseblivning sa˝˝Ô
viljestyrda handlingar, gestaltning sankÔra
medvetandegruppen vi˝˝Ôna-khanda