Är de Olika Världarna Verkliga?

Vad innebär "verklighet"? Det är ingen enkel fråga.
Vi kan bara fråga oss hur "verklig" den vanliga mänskliga
verkligheten är som vi lever i. Allt vi erfar är ett resultat av
av våra sinnesorgan. Vi känner inte till den egentliga yttre
världen i sig utan bara som våra egna producerade bilder
av den. Den yttersta verkligheten är en ogripbar abstraktion.

Det är visserligen sant att vi kan känna både himmelsk och
helvetiska sinnestillstånd i mänsklig form. Men att förneka
existenser i himmelska världar och existenser i helvetet är
inskränkt. Vem kan säga vilka möjliga existenser som finns
 i universum? Varför skulle de vanliga gränserna utgöra
verklighetens gränser?

Buddha förklarar:
Eftersom det verkligen finns en annan värld, så har de som
anser att "det finns en annan värld" rätt uppfattning. (Majjhima 60)
Jag vet att det finns gudar. (Majjhima 100).
Tillbaka