Levande varelsers förflyttning mellan
världarna.
                                              
Varelser föds och dör och återföds genom karmaprocessen. De har vandrat mellan världarna i otaliga kretslopp sedan tidernas början

Tillbaka