MÄNNISKORNAS  VÄRLDAR


De sex världarna:
de himmelska, människornas,
djurens, helvetet, de olyckliga andarnas
demonernas

må alla varelser bli lyckliga och trygga - må alla varelser bli lyckliga
var än levande varelser finns, svaga eller starka, alla ihågkomna
långa eller stora, medelstora, korta, obetydliga eller betydelsefulla
synliga eller osynliga, de som fjärran vistas eller nära
födda och de som kommer att födas - må alla varelser bli lyckliga
Är de overkliga världarna verkliga?


MÄNNISKORNAS  VÄRLDAR

Att födas och återfödas som människa är det det bästa som kan hända en varelse. Det är bara i människovärlden som de mest gynnsamma villkoren för befrielse finns. De lägre världarna svämmar över av lidande och i de högre
är tillfredsställelsen och njutningen så oföränderlig att det knappt sporrar till att praktisera Dhamma.
Vi skall vara tacksamma för att vi lever som människor, särskilt om vi fötts med tillräcklig förmåga att lyssna till och förstå Dhamma. Vi bör tänka på de olika svåra förhållandena i
samsara- hjulet, så vi inte slösar bort denna sällsynta möjlighet vi har som människor.
Tillbaka