SAMSARA - ÅTERFÖDELSEN HJUL

Klicka på bilderna:

Bilden ovan
 navet eller på någon av sektorerna i
de andra ringarna för utförligare kommentarer
eller
Bilden nedan

Innehåll