DJURENS VÄRLD


De sex världarna:
de himmelska, människornas,
djurens, helvetet, de olyckliga andarnas
demonernas

må alla varelser bli lyckliga och trygga - må alla varelser bli lyckliga
var än levande varelser finns, svaga eller starka, alla ihågkomna
långa eller stora, medelstora, korta, obetydliga eller betydelsefulla
synliga eller osynliga, de som fjärran vistas eller nära
födda och de som kommer att födas - må alla varelser bli lyckliga
Är de overkliga världarna verkliga?


DJURENS VÄRLD

Djurens värld kännetecknas av lidande och okunnighet. De har heller inget utvecklat språk för att kunna lära eller diskutera andliga frågor.
Under eonernas oändliga tid sen tillblivelsens början har levande varelser fötts, dött och återfötts i olika världar även i djurens.

Ett djur kan återfödas som människa som resultat av samlad god kamma som samlats från förflutna existenser. Det ska kanske uttryckas så att kamma som manifesterat sig själv i form av en människa, kan manifestera sig själv i form av ett
djur eller tvärtom. Det är en varelses kamma som bestämmer den materiella formen.
Tillbaka