HELVETETS VÄRLDAR


De sex världarna:
de himmelska, människornas,
djurens, helvetet, de olyckliga andarnas
demonernas

må alla varelser bli lyckliga och trygga - må alla varelser bli lyckliga
var än levande varelser finns, svaga eller starka, alla ihågkomna
långa eller stora, medelstora, korta, obetydliga eller betydelsefulla
synliga eller osynliga, de som fjärran vistas eller nära
födda och de som kommer att födas - må alla varelser bli lyckliga

Är de overkliga världarna verkliga?


HELVETETS VÄRLDAR

Helvetet är en plats med stort lidande. Även helvetet har olika sfärer. Våldsamma handlingar, grymheter alstrar kamma som ger existens i helvetet som resultat.
Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte finns någon evig fördömelse i buddhismen. Existensen här är obeständig precis som i de himmelska världarna och på jorden.

Helvetets härskare är en deva, Yama, som dömer den som förs till honom av helvetes väktare.
Texten här tycks visa ursinne över mänsklig ondska:

Då sade kung Yama:
- Min bäste herre, har det aldrig fallit dig in - en intelligent och mogen man att: "Även jag kommer att dö, jag är inte undantagen från att dö - det hade varit bättre om jag gjort gott i handling
med kropp, tal och sinne?"
Han sade:
- Jag var oförmögen till det, vördade Herre, jag var nonchalant.
Kung Yama sade:
- Min bäste herre, genom nonchalans har du försummat att göra gott i handling med kropp, tal och sinne. Säkert har det med dig och din nonchalans att göra. För denna onda handling gjordes inte av din moder eller fader, eller din bror eller syster, inte av dina vänner och kamrater, eller av dina fränder och släktingar, eller av munkar och brahminer eller av gudar: denna onda handling gjordes av dig själv och du själv skall erfara resultatet av den.
(Majjhima 130)

Tillbaka