DE OLYCKLIGA ANDARNAS VÄRLD


De sex världarna:
de himmelska, människornas,
djurens, helvetet, de olyckliga andarnas
demonernas

må alla varelser bli lyckliga och trygga - må alla varelser bli lyckliga
var än levande varelser finns, svaga eller starka, alla ihågkomna
långa eller stora, medelstora, korta, obetydliga eller betydelsefulla
synliga eller osynliga, de som fjärran vistas eller nära
födda och de som kommer att födas - må alla varelser bli lyckliga
Är de overkliga världarna verkliga?


DE OLYCKLIGA ANDARNAS VÄRLD

De olyckliga andarna lider av ouppfyllda önskningar. Man kan tänka sig att dessa andar dog en ofullständig död. De håll så fast vid platser i föregående liv att detta begär håller kvar dem  som andar. En ande kan inte fortsätta det jordiska livet, men håller fast vid det som vid en skugga. 

Tillbaka