Karmaprocesserna
Karma sanskrit - Kamma pali

Den tolvdelade orsakskedjan
         Paticcasamuppâda

förflutet okunnighet
karmaprocesserna
karmaprocess
nuvarande medvetande
kropp och sinne
de sex sinnesgrunderna
sinnesintryck
känslor
-----------------------
begär
fastklamrande
tillblivelse
återfödelseprocess

 

-------------------
karmaprocess

 

framtid återfödelse
åldrande och död
återfödelseprocess

Detta visar orsaksambanden mellan tre liv som följer på varandra

Ur okunnighet uppstår karmaprocesserna, ur karmaprocesserna uppstår, medvetandet....och så vidare


Karmaprocesserna
sankhâra

Med karmaprocesserna menas alla handlingar, gynnsamma eller ogynnsamma som gjorts genom kroppen, tal och sinne och som skapar villkoren för våra nuvarande och kommande liv.

Tillbaka