Medvetande

Den tolvdelade orsakskedjan
         Paticcasamuppâda

förflutet okunnighet
karmaprocesserna
karmaprocess
nuvarande medvetande
kropp och sinne
de sex sinnesgrunderna
sinnesintryck
känslor
-----------------------
begär
fastklamrande
tillblivelse
återfödelseprocess

 

-------------------
karmaprocess

 

framtid återfödelse
åldrande och död
återfödelseprocess

Detta visar orsaksambanden mellan tre liv som följer på varandra

Ur okunnighet uppstår karmaprocesserna, ur karmaprocesserna uppstår, medvetandet....och så vidare


Medvetande
viññâna

Medvetandets processer är en fortlöpande process i moment efter moment. I orsakskedjan syftar det speciellt på dödsögonblicket, där ett livs föregående kamma driver det till en ny tillblivelse.

Tillbaka