Kropp och sinne

Den tolvdelade orsakskedjan
         Paticcasamuppâda

förflutet okunnighet
karmaprocesserna
karmaprocess
nuvarande medvetande
kropp och sinne
de sex sinnesgrunderna
sinnesintryck
känslor
-----------------------
begär
fastklamrande
tillblivelse
återfödelseprocess

 

-------------------
karmaprocess

 

framtid återfödelse
åldrande och död
återfödelseprocess

Detta visar orsaksambanden mellan tre liv som följer på varandra

Ur okunnighet uppstår karmaprocesserna, ur karmaprocesserna uppstår, medvetandet....och så vidare


Kropp och sinne
nâma-rupa

Buddhismen talar om den samling av 5 faktorer (khanda) som utgör en varelse: fysisk form, medvetande, perception, mentala former, känslor. Detta utgör tillsammans kropp och sinne - nâma-rupa.
När en ny varelse blir till i livmodern bidrar medvetandet som är förenat med återfödseln i sin tur till att de andra mentala faktorerna bildas tillsammans med den fysiska formen som bas.

Tillbaka