Sinnesintryck

Den tolvdelade orsakskedjan
         Paticcasamuppâda

förflutet okunnighet
karmaprocesserna
karmaprocess
nuvarande medvetande
kropp och sinne
de sex sinnesgrunderna
sinnesintryck
känslor
-----------------------
begär
fastklamrande
tillblivelse
återfödelseprocess

 

-------------------
karmaprocess

 

framtid återfödelse
åldrande och död
återfödelseprocess

Detta visar orsaksambanden mellan tre liv som följer på varandra

Ur okunnighet uppstår karmaprocesserna, ur karmaprocesserna uppstår, medvetandet....och så vidare


Sinnesintryck
phassa

När någon av de sex sinnesgrunderna kommer i kontakt med ett objekt uppstår sinnesintryck. Genom ögat, sinnesgrunden, ser, sinnesintryck, ett blommande träd. 

Tillbaka