Begär

Den tolvdelade orsakskedjan
         Paticcasamuppâda

förflutet okunnighet
karmaprocesserna
karmaprocess
nuvarande medvetande
kropp och sinne
de sex sinnesgrunderna
sinnesintryck
känslor
-----------------------
begär
fastklamrande
tillblivelse
återfödelseprocess

 

-------------------
karmaprocess

 

framtid återfödelse
åldrande och död
återfödelseprocess

Detta visar orsaksambanden mellan tre liv som följer på varandra

Ur okunnighet uppstår karmaprocesserna, ur karmaprocesserna uppstår, medvetandet....och så vidare


Begär
tanhâ

Hos en tanklös människa
växer begäret som en slingerväxt
Hon svävar från existens till existens
liksom en apa som söker fukt i skogen
Dhammapada 334

De sex sinnesgrunderna och sinnesintrycken är grunden för begär. Vi ser, vi tycker om, vi vill ha. Begären delas upp i tre grupper. Det är:
Begär efter sinnesnjutningar, existens och icke-existens
Begäret är roten till lidande. :
1) sanningen om lidandet, 2) sanningen om lidandets orsaker, 3.) sanningen om lidandets upphörande, 4)sanningen om vägen till lidandets upphörande (De Fyra Ädla Sanningarna)

Tillbaka