Fastklamrande

Den tolvdelade orsakskedjan
         Paticcasamuppâda

förflutet okunnighet
karmaprocesserna
karmaprocess
nuvarande medvetande
kropp och sinne
de sex sinnesgrunderna
sinnesintryck
känslor
-----------------------
begär
fastklamrande
tillblivelse
återfödelseprocess

 

-------------------
karmaprocess

 

framtid återfödelse
åldrande och död
återfödelseprocess

Detta visar orsaksambanden mellan tre liv som följer på varandra

Ur okunnighet uppstår karmaprocesserna, ur karmaprocesserna uppstår, medvetandet....och så vidare


Fastklamrande
upâdâna

Fastklamrande är ett slags mer intensivt begär. Det finns fyra slags fastklamrande: vid sensuella njutningar, vid en uppfattning av ett ego, vid regler och ritualer, vid felaktiga åsikter.

Dessa fyra slagen av fastklamrande har en djup buddhistisk-filosofisk innebörd, som det kan vara svårt att förstå. Men att inte klamra sig fast, att släppa, kan tillämpas även på det vanliga, vardagliga livet. Den som tränar meditation lär sig att se hur tankar, känslor och minnen dyker upp. Meditatören försöker se detta och sedan lämna tankarna eller känslorna eller det som kommer upp under meditationen. Det är ett mycket verksamt redskap för att bli av med, eller åtminstone minska, de gamla bördor vi burit med oss under livet. Det hjälper oss att leva här och nu. 
Det är också viktigt att inte klamra fast alltför hårt vid glada minnen heller, särskilt om de gör oss bittra. Att klamra fast vid åsikter gör oss rigida och intoleranta.  

Tillbaka