Återfödelse

Den tolvdelade orsakskedjan
         Paticcasamuppâda

förflutet okunnighet
karmaprocesserna
karmaprocess
nuvarande medvetande
kropp och sinne
de sex sinnesgrunderna
sinnesintryck
känslor
-----------------------
begär
fastklamrande
tillblivelse
återfödelseprocess

 

-------------------
karmaprocess

 

framtid återfödelse
åldrande och död
återfödelseprocess

Detta visar orsaksambanden mellan tre liv som följer på varandra

Ur okunnighet uppstår karmaprocesserna, ur karmaprocesserna uppstår, medvetandet....och så vidare


Återfödelse
jâti

Var, i vilken av de sex världarna en människa (varelse) återföds beror på hennes kamma. 
Vad eller vem återföds? De tre utmärkande dragen för existensen är att: 1)
allt är i ständig förändring (anicca) 2) det inte finns evig lycka (dukkha) 3) att det inte finns något ego, jag, själ (anattâ).
Alltså, vi har ingen evig "själ" som vandra från det ena livet till det andra. Det som fortsätter in i nästa existens är processen, den fortlöpande processen som bestäms av vår kamma.

Tillbaka