Åldrande och död

Den tolvdelade orsakskedjan
         Paticcasamuppâda

förflutet okunnighet
karmaprocesserna
karmaprocess
nuvarande medvetande
kropp och sinne
de sex sinnesgrunderna
sinnesintryck
känslor
-----------------------
begär
fastklamrande
tillblivelse
återfödelseprocess

 

-------------------
karmaprocess

 

framtid återfödelse
åldrande och död
återfödelseprocess

Detta visar orsaksambanden mellan tre liv som följer på varandra

Ur okunnighet uppstår karmaprocesserna, ur karmaprocesserna uppstår, medvetandet....och så vidare


Åldrande och död
jarâ-maranam

Fastklamrande till existens leder till fysisk födelse som oundvikligt leder till upplevelse av kroppens förfall och slutliga död. Och hjulet börjar rulla från början igen.

Tillbaka