VAD ÄR BUDDHISM?

Varför tänder man rökelse på ett altare och varför faller man på knä och bugar framför buddhastatyn? Buddha var en vanlig människa och ingen Gud som vi dyrkar. Men med bugningen visar vi vår respekt och vördnad för den lära, som Buddha undervisade.  Buddhismen har inga regler för vad du ska äta, hur du ska vara klädd eller andra begränsningar för vad du får göra eller inte göra i vardagslivet. De som valt att leva som nunnor eller munkar har dock särskilda regler att följa.
 
Människans livsvillkor
En människa kan drabbas av mycket plågor och lidanden. Även om du har gått om pengar kan du må dåligt. Du blir sjuk, du blir gammal och du dör till slut. Och om du gör en sak, som att du kanske ljuger för din bästa vän, så mår du väldigt illa av det efteråt. I Indien levde för ungefär tvåtusenfemhundra år sedan en ung och rik prins som hette Siddharta Gotama. Han levde i en enorm lyx och avskild från övriga världen. Men med tiden fick han glimtar av staden som låg utanför palatsträdgårdens murar och också han upptäckte att det fanns ett oerhört lidande i världen.

Siddharta var en ung man med stor medkänsla. Han ville förstå vad som hindrade att människor var lyckliga. Han var uppfostrad i den hinduiska traditionen och hade lärt att människan föds om och om igen. Att födas igen kan inte var något som en människa vill vara med om, när livet ändå innehåller så mycket lidande. Siddharta lämnade palatset och drog sig tillbaka till skogen för han ville förstå varför det fanns lidande.

Buddhas upptäckt
När Siddharta levt som asket i många år, vilket innebar att han ätit för lite, blivit mager och kraftlös, beslöt han sig för att pröva en annan väg. Han åt igen, fick tillbaka sina krafter och beslöt att sitta kvar på sin meditationsplats tills han fann sanningen. Under en fullmånenatt i maj blev Siddharta upplyst, han blev en Buddha. Buddha betyder upplyst. Han förstod orsakerna till att det fanns lidande, och han såg också vilken väg en människa skulle gå för att bli befriad från lidande. Buddha började undervisa om den vägen. Det är den undervisningen som är buddhism, även om Buddha naturligtvis inte använde det ordet. Han undervisade Dhamma, läran.

 Vägen
1 Etik
Ingen människa lever isolerad från övriga människor. Vi lever i ett samhälle och vi måste följa vissa regler för att kunna leva bland andra. Vad krävs av dig för att du ska leva ett anständigt liv? Ett liv som innebär att du kan veta att du gjort så gott du kunnat och inte behöver drabbas av ångest för något du skulle vilja ha ogjort. Alla är säkert överens om att man inte ska mörda eller skada någon. Att stjäla saker från sina medmänniskor eller att ljuga fungerar inte heller bra i ett samhälle som vill vara sunt. Hur är det med sådant som vi ofta sysslar med, nämligen att prata strunt och prata illa om andra? Att prata strunt kan väl inte skada någon? Nej, men du utvecklas inte av det! Att tala illa om andra kan orsaka att både den du pratar med och du själv plötsligt börjar tycka illa om den person som ni sladdrar om. Vart det kan leda kan du själv räkna ut. Att dricka sig redlöst berusad kan vara en fara också för andra. Varje människa i ett civiliserat samhälle bör följa de fem enkla etiska regler som Buddha gav som ett rättesnöre för den som ville följa hans väg. Inom buddhismen är de kända som ”De fem levnadsreglerna”: ta avstånd från att döda, stjäla, missbruka sexualiteten, ljuga och använda droger och alkohol. Detta är etiska principer för vardagligt liv. Det är enkla konkreta regler. Man använder ofta inom buddhism begreppet ”disciplin” som betyder att göra det som är lämpligt eller riktigt för ens egen andliga utveckling. Men om du inte följer någon av reglerna är det ingen som straffar dig. Du straffar dig själv för att du gjort en dålig handling som du får dåligt samvete över och du kan förstås bli straffad av en världslig domstol, men ingen gudsdom drabbar dig.

2 Meditation
Du bär på en oerhört tung börda. Din ryggsäck är full av önskningar som inte kan uppfyllas. Där ligger gamla sorger och besvikelser och svek. Där ligger minnen av obehagliga upplevelser och där ligger minnen av kärlek som försvunnit och som nu grämer dig och gör dig ledsen. Är det verkligt illa ställt utvecklas du till en bitter människa som inte kan njuta av livet. Och även om det ligger fina saker i din ryggsäck, bra hälsa, bra inkomst och många vänner, plågas du kanske av ständig skräck att förlora det du har. Buddha sade att vi måste slänga ifrån oss den här bördan. Vi måste träna att släppa. När vi mediterar lägger vi så småningom märke till hur våra tankar kommer och går. Är vi inte tillräckligt uppmärksamma på att tankar kommer, händer det lätt att vi fastnar i dem. Vi sitter plötsligt glider omärkligt in i tankar och tänker kanske på hur vi ska lösa ett problem på jobbet. Snart är vi inne i ett livligt planerande, och då klingar klockan för att tala om att meditationsstunden är över! När det är frestande att fortsätta sitt planerande som löper så fint och kreativt, kanske just för att vi var avslappade i vår meditation, måste vi ändå lära oss att släppa de tankarna. Samma sak med känslor. Du sitter och mediterar och det känns oerhört lugnt och harmoniskt. Titta på den känslan, men lämna den sen. Att meditera, lära sig att låta tankar och känslor komma, släppa dem och låta dem försvinna är en bra metod att praktisera för att göra dig friare så att du kan lära dig att släppa lite av din tunga börda.

Betrakta de tankar och känslor som kommer utan att döma dem och tycka: ”detta är en dålig tanke, detta är en bra, det här är en behaglig känsla, det här är en obehaglig”. Tillämpar du denna metod på ditt vardagsliv, lär du dig att se både på dig själv och på andra utan att döma. Buddha lär oss hur sinnesintryck kommer till ögat och hur vi i vårt sinne ger det ett namn. Vi ser en blomma och kallar synen ”vacker”, eller en doft når näsan och vi kallar den ”äcklig”. Det har vi vant oss vid att göra och det fortsätter vi slentrianmässigt med.

Buddhistisk insiktsmeditation, vipassana, som den kallas, leder efter regelbunden träning till djupare mål. Har vi börjat inse att effekten av våra sinnesintryck är något vi själva skapar i våra sinnen, kanske vi snart kan se att detta ”jag” som skapar effekter är något annat än vi trott.

3 Förståelse
Att leva ett anständigt liv, följa Buddhas etiska riktlinjer och att träna meditation leder till ökad förståelse för den kunskap Buddha gav oss. Vi förstår vad lidande är, hur det uppstår och hur det kan upphöra. Vi förstår sammanhanget mellan lidande och att vi inte kan släppa våra begär. Vi förstår hur hat och ondska förstör våra liv.

Dessa tre, etik, meditation och förståelse är grunden i Buddhas lära. Det är De Fyra Ädla Sanningarna och Den Ädla Åttafaldiga Vägen. Du måste träna alla tre delarna. De hör ihop. Du kan inte få förståelse om du inte mediterar, du kan inte meditera om du vet med dig att du levt mot de etiska principerna och du lever ett anständigt liv med etiska principer när du förstått att Buddhas lära, Dhamma, är den väg som leder till befrielse från ”de tre onda rötterna”. Det är begär, okunnighet och hat, som symboliseras av tuppen, grisen och ormen. 
Text: Kerstin Jönhagen