AGHATAVINAYA SUTTA
Anguttara Nikaya 5.161

Besegra hat (1)

Det finns dessa fem sätt att besegra hat, genom vilka han, när hat uppstår hos en munk, skall radera ut fullkomligt. Vilka fem?

När du ger upphov till hat mot en människa, skall du utveckla välvilja mot denna människa. På så sätt skall hatet mot denna människa raderas ut.

När du ger upphov till hat mot en människa, skall du utveckla medkänsla för denna människa. På så sätt skall hatet mot denna människa raderas ut.

När du ger upphov till hat mot en människa, skall du utveckla sinneslugn mot denna människa. På så sätt skall hatet mot denna människa raderas ut.

När du ger upphov till hat mot en människa, skall du inte bry dig om henne eller ägna henne uppmärksamhet På så sätt skall hatet mot denna människa raderas ut.

När du ger upphov till hat mot en person, skall du rikta dina tankar till den omständighet att hon blivit en produkt av sina handlingar: ”Denna vördade är utövaren av sina handlingar, arvtagare till sina handlingar, född ur sina handlingar, står i relation till sina handlingar och hans handlingar är hans domare. Vilken handling han än gör, vare sig gott eller ont, till det blir han arvtagare”. På så sätt skall hatet mot denna människa raderas ut.

Dessa är fem sätt att besegra hat, genom vilka han, när hat uppstår hos en munk, skall radera ut fullkomligt.
 

(Svensk översättning Kerstin Jönhagen. Från engelsk översättning från pali av Thanissaro Bhikkhu från 
www. accesstoinsight.org
)