AGHATAVINAYA SUTTA
Anguttara Nikaya V.162

Besegra hat (2)

Då vände sig Vördade Sariputta till munkarna:
- Mina vänner, munkar.
- Ja, svarade munkarna honom.

Vördade Sariputta sade:
- Det finns dessa fem sätt att besegra hat, genom vilka han, när hat uppstår hos en munk, skall radera ut fullkomligt. Vilka fem?

Det finns fall då några människor är orena i sina kroppsliga beteenden men rena i sina språkliga beteenden. Hat mot en människa av detta slag skall raderas ut.

Det finns fall då några människor är orena i sina språkliga beteenden men rena i sina kroppsliga beteenden. Hat mot en människa av detta slag skall också raderas ut.

Det finns fall då några människor är orena i sina kroppsliga beteenden och språkliga beteenden. men som ibland upplever mental klarhet och lugn. Hat mot en människa av detta slag skall också raderas ut.

Det finns fall då några människor är orena i sina kroppsliga beteenden och språkliga beteenden. men som inte upplever mental klarhet och lugn ibland. Hat mot en människa av detta slag skall också raderas ut.

Det finns fall då några människor är rena i sina kroppsliga beteenden och språkliga beteenden. och som ibland upplever mental klarhet och lugn. Hat mot en människa av detta slag skall också raderas ut.

Nu, vad beträffar en människa som är oren i sitt kroppsliga beteende men ren i sitt språkliga beteende, hur skall man rader ut hat för denna? Precis som när en munk som använder saker som slängts bort ser en trasa vid vägen: När han tagit den med sin vänstra fot och brett ut den med höger fot vill han rycka loss den bra biten och ge sig iväg med den. På samma sätt skall man, när en människa är oren i sitt kroppsliga beteende men ren i sitt språkliga beteende vid detta tillfälle inte ägna uppmärksamhet åt orenheten i hans kroppsliga beteende utan i stället ägna uppmärksamhet åt renheten i hans språkliga beteende. Så skall hat mot honom raderas ut.

Nu, vad beträffar en människa som är oren i sitt språkliga beteende men ren i sitt kroppsliga beteenden, hur skall man rader ut hat för denna? Precis som när det finns damm som är igenvuxen av gyttja och vattenväxter och en människa kommer brinnande av hetta, täckt av svett, utmattad, darrande och törstig. Han skulle hoppa i dammen, skilja gyttjan och vattenväxterna åt med båda händerna och sedan med kupade händer dricka vattnet och gå sin väg. På samma sätt skall man, när en människa är oren i sitt språkliga beteende men ren i sitt kroppsliga beteende vid detta tillfälle inte ägna uppmärksamhet åt orenheten i hans språkliga beteende utan i stället ägna uppmärksamhet åt renheten i hans kroppsliga beteende. Så skall hat mot honom raderas ut.

Och vad beträffar en människa som är oren i sitt kroppsliga beteende och språkliga beteende. men som ibland upplever mental klarhet och lugn, hur skall man rader ut hat för denna? Precis som när det finns en liten vattenpöl i kons fotsteg och en människa kommer brinnande av hetta, täckt av svett, utmattad, darrande och törstig. Tanken skulle kanske uppstå hos honom: ”Här finns en liten vattenpöl i kons fotsteg. Om jag försöker att dricka vattnet genom att använda min hand eller kopp skulle jag röra upp det, sätta det i rörelse och göra det olämpligt att dricka. Hur skulle det vara om jag gick ner på alla fyra och sörplade upp det som en ko och sedan gick min väg?” Så han skulle gå ner på alla fyra och sörpla upp det som en ko och sedan gå sin väg. På samma sätt skall man, när en människa är oren i sitt kroppsliga beteende och sitt språkliga beteende, men som ibland upplever mental klarhet och lugn, vid detta tillfälle inte ägna uppmärksamhet åt orenheten i hans språkliga beteende utan i stället ägna uppmärksamhet åt detta att han ibland upplever mental klarhet och lugn. Så skall hat mot honom raderas ut.

Och vad beträffar en människa som är oren i sitt kroppsliga beteende och språkliga beteende men som inte upplever mental klarhet och lugn ibland, hur skall man rader ut hat för denna? Precis som när det finns en sjuk man – med smärta. allvarligt sjuk – reser utmed vägen långt från nästa by och långt från den senaste, utan möjlighet att få den mat han behöver, utan möjlighet att få den medicin han behöver, utan möjlighet att få lämplig hjälp, utan möjlighet att få någon som tar honom till någon mänsklig bostad. Nu antas en annan person skulle se honom komma längs med vägen. Denne skulle göra vad han kunde av medkänsla, medlidande och deltagande för mannen och tänka: ”Denne man borde få den mat han behöver, den medicin han behöver, lämplig hjälp, få någon som tar honom till någon mänsklig bostad. Varför det? Så att han inte ville komma till undergång just här.” På samma sätt när en människa är oren i sitt kroppsliga beteende och språkliga beteende. men som ibland inte upplever mental klarhet och lugn, skall man göra vad kan av medkänsla, medlidande och deltagande för honom och tänka: ”Denna människa bör överge felaktigt kroppsligt beteende och utveckla rätt kroppsligt beteende, överge felaktigt språkligt beteende och utveckla rätt språkligt beteende, överge felaktigt mentalt beteende och utveckla rätt mentalt beteende, Varför det? Så att vid kroppens uppbrott, efter döden han inte skall falla till det sämre planet, den dåliga bestämmelseorten, de lägre världarna, lidande”. Så skall hat mot honom raderas ut.

Och vad beträffar en människa som är ren i sitt kroppsliga beteende och språkliga beteende och som ibland upplever mental klarhet och lugn, hur skall man rader ut hat för denna? Precis som när det finns en damm med klart vatten – sött - svalt och klart, med fint sluttande stränder och skuggad på alla sidor av många slags träd – och en människa kommer brinnande av hetta, täckt av svett, utmattad, darrande och törstig. När han doppat sig i dammen, badat och druckit och kommer upp, vill sitta ner eller ligga ner i trädens skugga. På samma sätt när en människa är ren i sitt kroppsliga beteende och språkliga beteende och som ibland upplever mental klarhet och lugn, skall man vid detta tillfälla ägna uppmärksamhet åt renheten i hans kroppsliga beteende, renheten i hans språkliga beteende och detta att han ibland upplever mental klarhet och lugn. Så skall hat mot honom raderas ut.

Dessa är de fem sätt att besegra hat, genom vilka han, när hat uppstår hos en munk, skall radera ut fullkomligt.
 

(Svensk översättning Kerstin Jönhagen. Från engelsk översättning från pali av Thanissaro Bhikkhu från 
www. accesstoinsight.org
)