Senaste rättning av småfel
09-07-04
11-12-08

Kâlâmasutta
Anguttara Nikaya III.65

Vägledningen av Kalamafolket

 

Kalamafolket i Kesaputta går för att träffa Buddha
Kalamafolket i Kesaputta ber om Buddhas vägledning
Kriterium på fördömande
Girighet, hat och villfarelse
Kriterium på godtagande
Frånvaro av girighet, hat och villfarelse
Fyra subtila egenskaper
Fyra slag av tröst

Kalamafolket i Kesaputta går för att träffa Buddha
1. Detta har jag hört. En gång kom Buddha under sin vandring i Kosalaområdet tillsammans med en stor skara bikkhus (munkar) till en stad som kalamafolket kallade Kesaputta. De kalamas som bodde i Kesaputta sade: "Den vördade Gotama, son av sakyasläkten, har under sin vandring i Kosalaområdet kommit till Kesaputta. Den vördnadsvärde Gotamas rykte har sagts vara sålunda: Sannerligen den Välsignade är den fulländade, den helt upplyste, begåvad med kunskap och insiktsfull, upphöjd, kännare av alla världar, oförliknelig, tyglare av de obändigaste, människors och gudars lärare, som av egen kraft genom egen kunskap förstått klart. Han lade fram Dhamma, god i början, god i mitten, god i slutet, i besittning av ovillkorlig innebörd och fullständig i allt; han förkunnar det heliga livet som är fullkomligt rent. Att möta en sådan fulländad är sannerligen gott."

2. Sedan gick de kalamas som bodde i Kesaputta dit där den Välsignade vistades. När de kom fram hälsade några vördnadsfullt honom och satte sig ner bredvid honom; åter andra hälsade honom med sammanslagna handflator och satte sig bredvid honom; somliga satte sig utan att säga något bredvid honom.

Kalamafolket i Kesaputta ber om Buddhas vägledning
3. De kalamas som bodde i Kesaputta och som satt vid hans sida sade till den Välsignade: "Vördade, det finns några munkar och brahminer som besöker Kesaputta. De förklarar och belyser bara sina egna doktriner och föraktar, fördömer och förkastar andras läror. Andra munkar och brahminer, Vördade, kommer till Kesaputta. Även de förklarar och belyser bara sina egna doktriner och föraktar, fördömer och förkastar andras läror. Vördade, vi har tvivlat och undrat över dem. Vem av dessa vördnadsvärda munkar och brahminer talar sanning och vem talar falskt?"

Kriterium på fördömande
4. Så, kalamas. Gå inte efter vad ni inhämtat av berättelser, traditioner eller hörsägen, eller vad som står i skrifter, eller förmodanden eller axiom eller bestickande resonemang eller förutfattade meningar om något som grundats på tyckanden eller på någon annans till synes skicklighet eller av hänsyn till någon så att ni tänker: `Den här munken är vår lärare´. Kalamas, när ni själva känner: `Dessa ting är dåliga; dessa ting är klandervärda; dessa ting har klandrats av den vise; som garanterat och som undersökt det. Dessa ting leder till skada och fördärv´, överge dem.

Girighet, hat och villfarelse
5. "Vad tänker ni, kalamas? Skapar girighet hos en människa välsignelse eller skada för henne?

- Skada för henne, Vördade.

- Kalamas, genom att vara girig och mentalt fylld och övermannad av girighet dödar denna människa, stjäler hon, begår äktenskapsbrott och ljuger; hon lockar också andra att göra det samma. Kommer detta att öka skada och fördärv för henne?

- Ja, Vördade.

6. - Vad tänker ni, kalamas? Skapar hat hos en människa välsignelse eller skada för henne?

- Skada för henne, Vördade.

- Kalamas, genom att vara hatisk girig och mentalt fylld och övermannad av hat dödar denna människa, stjäl hon, begår äktenskapsbrott och ljuger; hon lockar också andra att göra på samma sätt. Kommer detta att öka skada och fördärv för henne?

- Ja, Vördade.

7. - Vad tänker ni, kalamas? Skapar självbedrägeri hos en människa välsignelse eller skada för henne?

- Skada för henne, Vördade.

- Kalamas, genom att ha villfarelse och mentalt fylld och övermannad av villfarelse dödar denna människa, stjäler hon, begår äktenskapsbrott och ljuger; hon lockar också andra att göra på samma sätt. Kommer detta att öka skada och fördärv för henne?

- Ja, Vördade.

8. "Vad tänker ni, kalamas? Är detta gott eller ont?"

- Ont, Vördade

- Klandervärt eller icke klandervärt?

- Klandervärt, Vördade

- Klandrat eller prisat av den vise?

- Klandrat, Vördade

- Garanterat och undersökt, leder dessa ting till skada och fördärv eller inte? Eller hur kommer det er till del?

- Försäkrat och undersökt, leder dessa ting till skada och fördärv. Sålunda kommer det oss till del.

9." Därför säger vi, kalamas det som sålunda har sagts: ´Så, kalamas. Gå inte efter vad ni inhämtat av berättelser, traditioner eller hörsägen, eller vad som står i skrifter, eller förmodanden eller axiom eller bestickande resonemang eller förutfattade meningar om något som grundats på tyckanden eller på någon annans till synes skicklighet eller av hänsyn till någon så att ni tänker: `Den här munken är vår lärare´. Kalamas, när ni själva känner: `Dessa ting är dåliga; dessa ting är klandervärda; dessa ting har klandrats av den vise; som garanterat som undersökt det. Dessa ting leder till skada och fördärv´, överge dem.´"

Kriterium på godtagande
10. Så, kalamas. Gå inte efter vad ni inhämtat av berättelser, traditioner eller hörsägen, eller vad som står i skrifter, eller förmodanden eller axiom eller bestickande resonemang eller förutfattade meningar om något som grundats på tyckanden eller på någon annans till synes skicklighet eller av hänsyn till någon så att ni tänker: `Den här munken är vår lärare´. Kalamas, när ni själva känner: `Dessa ting är goda; dessa ting är inte klandervärda; dessa ting har inte klandrats av den vise; som garanterat och som undersökt det. Dessa ting leder till välsignelse och lycka´, tag del av dem och håll fast vid dem."

Frånvaro av girighet, hat och villfarelse
11. "Vad tänker ni, kalamas? Skapar frånvaro av girighet hos en människa välsignelse eller skada för henne?

- Välsignelse för henne, Vördade.

- Kalamas, genom att inte vara girig och mentalt fylld och övermannad av girighet dödar denna människa inte, stjäler hon inte, begår inte äktenskapsbrott och ljuger inte; hon lockar inte heller andra att göra det samma. Kommer detta att öka välsignelse och lycka för henne?

- Ja, Vördade.

12. "Vad tänker ni, kalamas? Skapar frånvaro av hat hos en människa välsignelse eller skada för henne?

- Välsignelse för henne, Vördade.

- Kalamas, genom att inte vara hatisk och mentalt fylld och övermannad av hat dödar denna människa inte, stjäler hon inte, begår inte äktenskapsbrott och ljuger inte; hon lockar också andra att göra det samma. Kommer detta att öka välsignelse och lycka för henne?

- Ja, Vördade.

13. "Vad tänker ni, kalamas? Skapar frånvaro av villfarelse hos en människa välsignelse eller skada för henne?

- Välsignelse för henne, Vördade.

- Kalamas, genom att inte ha villfarelse och mentalt fylld och övermannad av villfarelse dödar denna människa inte, stjäl hon inte, begår inte äktenskapsbrott och ljuger inte; hon lockar också andra att göra det samma. Kommer detta att öka välsignelse och lycka för henne?

- Ja, Vördade.

14. "Vad tänker ni, kalamas? Är detta gott eller ont?"

- Gott, Vördade

- Klandervärt eller icke klandervärt?

- Icke klandervärt, Vördade

- Klandrat eller prisat av den vise?

- Prisat, Vördade

- Garanterat och undersökt leder, dessa ting till välsignelse och lycka eller inte? Eller hur kommer det er till del?

- Garanterat och undersökt, leder dessa ting till välsignelse och lycka. Sålunda kommer det oss till del.

15." Därför säger vi, kalamas det som sålunda har sagts: `Så, kalamas. Gå inte efter vad ni inhämtat av berättelser, traditioner eller hörsägen, eller vad som står i skrifter, eller förmodanden eller axiom eller bestickande resonemang eller förutfattade meningar om något som grundats på tyckanden eller på någon annans till synes skicklighet eller av hänsyn till någon så att ni tänker: `Den här munken är vår lärare´. Kalamas, när ni själva känner: `Dessa ting är goda; dessa ting är inte klandervärda; dessa ting har inte klandrats av den vise; som garanterat och som undersökt det. Dessa ting leder till välsignelse och lycka´, tag del av dem och håll fast vid dem.´"

Fyra subtila egenskaper

16. "En lärjunge till den Upphöjde, kalamas, som på detta sätt är tom på begär, tom på ondska, är inte vilseledd, har klar förståelse och uppmärksamhet, och lever och fyller alla riktningar, den första /öster/ likaså den andra, likaså den tredje likaså den fjärde, likaså uppåt, nedåt och likaså tvärs över, med vänskaplig kärlek, fyller överallt, hela världen, för alla levande varelsers skull, fyller med denna överväldigande, upphöjda, gränslösa vänskapliga kärlek; detta är frihet från hat och illvilja.

Han lever och fyller alla riktningar, den första /öster/ likaså den andra, likaså den tredje likaså den fjärde, likaså uppåt, nedåt och likaså tvärs över, med medkänsla, fyller överallt, hela världen, för alla levande varelsers skull, med denna överväldigande, upphöjda, gränslösa medkänsla; detta är frihet från hat och illvilja.

Han lever och uppfyller alla riktningar, den första /öster/ likaså den andra, likaså den tredje likaså den likaså den, fjärde likaså uppåt, nedåt och likaså tvärs över, med osjälvisk glädje, som fyller överallt, hela världen, för alla levande varelsers skull, fyller med denna överväldigande, upphöjda, gränslösa osjälviska glädje; detta är frihet från hat och illvilja.

Han lever och uppfyller alla riktningar, den första /öster/ likaså den andra, likaså den tredje likaså den likaså den, fjärde likaså uppåt, nedåt och likaså tvärs över, med sinnesjämvikt, som fyller överallt, hela världen, för alla levande varelsers skull, fyller med denna överväldigande, upphöjda, gränslösa sinnesjämvikt; detta är frihet från hat och illvilja."

Fyra slag av tröst
"En lärjunge till den Upphöjde, kalamas, som har ett sådant sinne fritt från hat, sådant sinne utan illvilja, sådant sinne utan föroreningar och ett sådant rent sinne, ges fyra slag av tröst här och nu.

´Antag att det i livet efter detta finns frukt, följd, av goda eller onda handlingar. Då är det möjligt att jag i kroppens upplösning efter döden skall nå den himmelska världen, som är utmärks av ett lycksaligt tillstånd.´Detta är den första trösten som ges.

´Antag att det inte finns liv efter detta, inte finns frukt, ingen följd av goda eller onda handlingar. Redan i denna värld, här och nu, fri från hat, fri från ondska, bevarar jag mig trygg, oskadad och lycklig.´ Detta är den andra trösten som ges.

´Antag att onda (följder) drabbar någon som begår onda handlingar. Jag tänker emellertid inte begå onda handlingar mot någon. Hur kan då onda (följder) nå mig som inte begår onda handlingar?´ Detta är den tredje trösten som ges.

´Antag att inga onda (följder) drabbar någon som begår onda handlingar. Då kan jag i vilket fall betrakta mig själv som ren.´ Detta är den fjärde trösten som ges.

"En lärjunge till den Upphöjde, kalamas, som har ett sådant sinne fritt från hat, sådant sinne utan illvilja, sådant sinne utan föroreningar och ett sådant rent sinne, ges dessa fyra slag av tröst här och nu."

"Så är det, du Välsignade. Så är det du Upphöjde.` En lärjunge till den Upphöjde, kalamas, som har ett sådant sinne fritt från hat, sådant sinne utan illvilja, sådant sinne utan föroreningar och ett sådant rent sinne, ges fyra slag av tröst här och nu.

Antag att det i livet efter detta finns frukt, ingen följd av goda eller onda handlingar. Då är det möjligt att jag i kroppens upplösning efter döden skall nå den himmelska världen, som är utmärks av ett lycksaligt tillstånd. Detta är den första trösten som ges.

Antag att det inte finns liv efter detta, inte finns frukt, följd av goda eller onda handlingar. Redan i denna värld, här och nu, fri från hat, fri från ondska, bevarar jag mig trygg, oskadad och lycklig. Detta är den andra trösten som ges.

Antag att onda (följder) drabbar någon som begår onda handlingar. Jag tänker emellertid inte begå onda handlingar mot någon. Hur kan då onda (följder) nå mig som inte begår onda handlingar? Detta är den tredje trösten som ges.

Antag att onda (följder) inte drabbar någon som begår onda handlingar. Då kan jag i vilket fall betrakta mig själv som ren. Detta är den fjärde trösten som ges.

En lärjunge till den Upphöjde, kalamas, som har ett sådant sinne fritt från hat, sådant sinne utan illvilja, sådant sinne utan föroreningar och ett sådant rent sinne, ges dessa fyra slag av tröst här och nu´

Underbart, vördade. Underbart, vördade. Som om en människa betraktar något uppåtvänt som nedåtvänt, eller något avtäckt som dolt, eller visar vägen för den som gått vilse eller tar med en lampa i mörkret och tänker: `De som har ögon ska se gestaltningar´ så har Dhamma förts vidare på många sätt av den Välsignade. Vi, Vördade, träder fram för att ta tillflykt till den Välsignade, tillflykt till Dhamma och tillflykt till Sangha. Vördade, må den Välsignade betrakta oss som lekmannaefterföljare som tagit sin tillflykt från idag och livet ut".

(Svensk översättning Kerstin Jönhagen. Från engelsk översättning från pali av Soma Thera från www. accesstoinsight.org)


Läs också:
Granskning av Kâlâma Sutta