SIGALOVADA SUTTA
Digha Nikaya 31

Lekmannens regler

Detta har jag hört:
Vid ett tillfälle vistades Den Upphöjde i bambudungen, Ekorrarnas Plats, nära Rajagaha.

Då vid den tiden, steg Sigala, en lekmans son, upp tidigt på morgonen och lämnade Rajagaha med våta kläder och vått hår och vördade med hopslagna händer de olika riktningarna – öster, söder, väster, norr. längst ner (nadir)och längst upp (zenit).

Då kom Den Upphöjde, som hade tagit på sig munkkläderna och tagit skål och mantel, till Rajagaha för tiggarrundan. Då såg han den unge Sigala vörda på detta sätt och talade till honom följande:
- Varför steg du, unge lekman, upp tidigt på morgonen och lämnade Rajagaha med våta kläder och vått hår och vördade med hopslagna händer de olika riktningarna – öster, söder, väster, norr. längst ner och längst upp?

- Min fader, Herre, sade till mig när han var döende; De sex riktningarna, käre son, skall du vörda. Och jag, Herre, som respekterar, vördar, aktar och hedrar min faders ord, steg upp tidigt på morgonen och lämnade Rajagaha med våta kläder och vått hår och vördade med hopslagna händer dessa sex riktningar.

- Det är inte så, unge lekman, som de sex riktningar skall vördas i den förnämes regler.

- Hur skall då, Herre, de sex riktningarna vördas i den ädles regler: Det är bra, Herre, om Den Upphöjde ville undervisa mig och visa hur de sex riktningar skall vördas i den förnämes regler.

- Ja, unge lekman, lyssna och kom noga ihåg, jag skall tala.

- Mycket bra, Herre.
Svarade den unge Sigala.

Och Den Upphöjde talade följande:
- Eftersom, unge lekman, den förnäme utrotat de fyra lasterna i sitt uppträdande, eftersom han inte utför dåliga handlingar på fyra sätt, eftersom han inte fortsätter med de sex kanalerna för att slösa bort förmögenhet, undviker han alltså dessa fjorton onda ting, skyddar de sex riktningarna och slår in på den väg som leder till seger i båda världarna. Han är gynnad i denna värld och världen bakom. Vid kroppens upplösning, efter döden, föds han i en lycklig himmelsk värld.

Vilka är de fyra lasterna i sitt uppträdande som han utrotat? Att tillintetgöra liv, lekman, är en last och också att stjäla, missbruka sexualiteten och ljuga. Dessa är de fyra lasterna som utrotats.

Så talade Den Upphöjde. Och när Mästaren hade talat så, talade han igen:
- Dödande, stöld, lögn och äktenskapsbrott
Dessa fyra onda ting prisar aldrig den visa.

På vilka fyra sätt utför man dåliga handlingar? Ledd av begär, utför man dåliga handlingar. Ledd av villfarelse utför man dåliga handlingar. Ledd av hat utför man dåliga handlingar. Ledd av fruktan utför man dåliga handlingar.

Men eftersom den förnäme lärjungen inte leda av begär, hat, villfarelse och fruktan, utför han inga dåliga handlingar.

Så talade Den Upphöjde. Och när Mästaren hade talat så, talade han igen:
- Vem som än genom begär, hat och fruktan,
eller villfarelse aldrig överträder Dhamma
ökar sin ära
likt månen i tilltagande.

Vilka är de sex kanalerna för att slösa bort förmögenhet?
att ge efter för rusdrycker som orsakar dårskap och tanklöshet
att vistas på gatorna vid opassande tider

att ofta besöka teater föreställningar
att ge efter för spel som orsakar tanklöshet
att vara i dåligt sällskap
att ha lättjefulla vanor.

Det finns, unge lekman, dessa sex dåliga följder i att ge efter för rusdrycker som orsakar dårskap och tanklöshet
förlust av välstånd
ökning av gräl
mottaglighet för sjukdomar
dåligt rykte
skamlös exponering av kroppen
försvagning av förståndet.

Det finns, unge lekman, dessa sex dåliga följder av att vistas på gatorna vid opassande tider:
han själv är oskyddad och ogarderad
hans fru och barn är oskyddade och ogarderade
egendomen är är oskyddad och ogarderad
han misstänks för dåliga handlingar
han är föremål för falska rykten
han möter många problem.

Det finns, unge lekman, dessa sex dåliga följder av att ofta besöka teater föreställningar. Han tänker alltid:
var finns det dans?
var finns det sång?
var finns det musik?
var finns det uppläsning
var spelas med cymbaler
var finns det trummor?

Det finns, unge lekman, dessa sex dåliga följder av att ge efter för spel:
vinnaren ger upphov till hat
förloraren sörjer förlorad egendom
förlust av egendom
hans ord litar man inte på i en domstol
han föraktas av vänner och kamrater
han är inte eftersökt för giftermål, för folk kommer att säga att han är en spelare och inte passar att ta hand om en hustru.

Det finns, unge lekman, dessa sex dåliga följder av att vara i dåligt sällskap, nämligen: vilken som helst spelare, vilken vällusting som helst, vilken drucken som helst, vilken svindlare som helst, vilken bedragare som helst, vilken bråkstake som helst är hans vän och kamrat.

Det finns, unge lekman, dessa sex dåliga följder av att ge efter för lättjefulla vanor:
Han arbetar inte och säger:
att det är extremt kallt
att det är extremt varmt
att det är för sent på kvällen
att det är för tidigt på morgonen
att han är extremt hungrig
att han är för mätt.

Genom att leva på detta sätt, lämnar han många plikter ogjorda, han får inga mer rikedomar och rikedomen han har skaffat, försvinner.

Så talade Den Upphöjde. Och när Mästaren hade talat så, talade han igen:
- Man är en dålig vän, man säger ”vän, vän” endast till ytan, man är en vän och kamrat endast när det är till nytta.

Att sova till soluppgången, att vara äktenskapsbrytare, hetsig, elak, dålig kamrat, sniken – dessa sex orsakar en människas undergång.

Den som har dåliga kamrater och vänner hemfaller åt dåliga vägar, han faller till undergång
i båda världarna – här och nästa.

Tärningsspel, kvinnor, rusdrycker, dans, sång, att sova på dagen, att vistas på gatorna vid opassande tider, dåliga kamrater, snikenhet – dessa nio orsakar en människas undergång.

Den som spelar med tärningar och dricker rusdrycker, går till kvinnor som är kära för andra som deras egna liv, vara kamrat med tarvliga och inte med erfarna – han går ner som månen i avtagande.

Den som är drucken, fattig och utblottad, fortfarande törstig när han dricker, besöker barer, sjunker i djupet som en sten i vatten, bringar snabbt vanheder åt sin familj.

Den som av vana sover om dagen och håller sena timmar, alltid är berusad och är tygellös, passar inte att leva familjeliv.

Den som säger att det är alltför varmt, alltför kallt, är alltför lat och lämnar saker ogjorda, för sådana människor går möjligheterna till godhet förbi.

Men den som inte ser kyla eller värme som mer än ett grässtrå och som gör sina plikter beslutsamt, för honom försvinner inte lycka.

Dessa fyra, unge lekman, kommer att uppfattas som fiender i form av vänner:
den som lägger beslag på en väns ägodelar
den som pratar tomma ord
den som smickrar
den som bringar fördärv.

På vilka fyra sätt, unge lekman, kommer man att uppfattas som fiende i form av vän:
han lägger beslag på sin väns ägodelar
han ger lite och begär mycket
han gör sin plikt av fruktan
han umgås av egen fördel.

På vilka fyra sätt, unge lekman, kommer den som pratar tomma ord att uppfattas som fiende i form av vän:
han gör vänskapliga bedyranden i fråga om det förflutna
han gör vänskapliga bedyranden i fråga om framtiden
han försöker att få egen fördel genom tomma ord
när möjlighet för hjälp uppstår uttrycker han sin bristande förmåga.

På vilka fyra sätt, unge lekman, kommer den som smickrar att uppfattas som fiende i form av vän:
han samtycker till sina vänners dåliga handlingar
han samtycker inte till sina vänners goda handlingar
han prisar honom i hans närvaro
han pratar illa om honom i hans frånvaro.

På vilka fyra sätt, unge lekman, kommer den som bringar fördärv att uppfattas som fiende i form av vän:
han är en följeslagare till att ge efter för rusdrycker som orsakar dårskap och tanklöshet
han är en följeslagare till att ofta besöka teater föreställningar
han är en följeslagare till att ge efter för spel som orsakar tanklöshet.

Så talade Den Upphöjde. Och när Mästaren hade talat så, talade han igen:
- Vännen som lägger beslag på
vännen som pratar tomma ord
vännen som smickrar
vännen som bringar fördärv
dessa fyra ser den vise som fiender
undvik dem på långt håll som som en fara

Dessa fyra, unge lekman, kommer att uppfattas som varmhjärtade vänner:
den som är en hjälpande kamrat
den som är den samme i lycka och sorg
den som ger goda råd
den som har medkänsla.

På vilka fyra sätt, unge lekman, kommer en hjälpande kamrat att uppfattas som en varmhjärtad vän:
han skyddar mot tanklöshet
han beskyddar förmögenheten från tanklöshet
han är en tillflykt när du är i fara
när det finns plikter ordnar han och ger dig det dubbla mot vad du behöver.

På vilka fyra sätt, unge lekman, kommer den som är den samme i lycka och sorg att uppfattas som en varmhjärtad vän:
han yppar sina hemligheter
han förtiger andras hemligheter
han sviker inte någon i olycka
han offrar också sitt liv för någon annan.

På vilka fyra sätt, unge lekman, kommer den som ger goda råd att uppfattas som en varmhjärtad vän:
han hindrar en att utföra dåliga handlingar
han uppmuntrar en att utföra goda
han underrättar en om vad som är okänt för en
han visar vägen till himlen.

På vilka fyra sätt, unge lekman, kommer den som har medkänsla att uppfattas som en varmhjärtad vän:
han gläds inte år ens olycka
han gläds åt ens välstånd
han hindrar andra att tala illa om en
han prisar dem som talar gott om en.

Så talade Den Upphöjde. Och när Mästaren hade talat så, talade han igen:
- Vännen som är en hjälpande kamrat
vännen i lycka och motgång
vännen som ger goda råd
vännen som också har medkänsla -
dessa fyra ser den vise som vänner
som en moder sitt eget barn.

Den vise och dygdige lyser som en flammande eld .
Den som skaffar sig sin rikedom på hederligt sätt
likt ett bi som samlar honung
hans rikedomar växer i höjden
som en höjd hastigt växer.

Med rikedom skaffad på detta sätt
passar en lekman att leva familjeliv.
han delar sin rikedom i fyra delar
så kommer han att vinna vänskap.

En del för sitt eget bruk
två delar för sin verksamhet
den fjärde delen för kommande behov sparar han.

Och hur, unge lekman omfattar en ädel lärjungar de sex riktningarna?
Följande skall man betrakta som de sex riktningarna. Föräldrarna skall betraktas som öster, lärare som söder, hustru och barn som väster, vänner och bundsförvanter som norr, tjänare och anställda som längst ner (nadir) och asketer och brahmaner som längst upp (zenit).

På vilka fem sätt, unge lekman, skall ett barn sörja för sina föräldrar som öster:
Som de stött mig, skall jag stödja dem
jag skall göra deras plikter
jag skall hålla familjetraditionerna
jag skall göra mig värdig min arvedel
dessutom skall jag offra i vördnad för mina avlidna närstående.

På fem sätt, unge lekman, skall föräldrarna sörja för sina barn som öster, visa dem medkänsla:
de hindrar dem att utföra dåliga handlingar
de uppmuntrar dem att utföra goda
de utbildar dem
de arrangerar ett passande äktenskap
vid rätt tillfälle lämnar de över deras arvedel till dem.

På dessa fem sätt, unge lekman, sörjer barn för sina föräldrar som öster och föräldrarna visar medkänsla med sina barn. så omfattas öster av dem och skapar säkerhet och trygghet.

På fem sätt, unge lekman, skall en elev sörja för sin lärare som söder:
genom att resa sig upp vid hälsning
genom att lyssna uppmärksamt
genom att vara ivrig att lära
genom att ge personlig hjälp
genom att ta emot uppgifter respektfullt.

På fem sätt, unge lekman, skall lärare sörja för sina elever och som söder och visa medkänsla med dem:
de tränar dem i god ordning
de ser att de förstår deras lektioner väl
de undervisar dem i humanistiska och vetenskapliga ämnen
de presenterar dem för sina vänner och bekanta
de sörjer för deras trygghet i varje riktning.

så sörjer lärarna för sina elever som söder och visar medkänsla med dem på dessa fem sätt, så omfattas söder av dem och skapar säkerhet och trygghet.

På fem sätt, unge lekman, skall en man sörja för sin hustru som väster:
genom att vara hövlig mot henne
genom att inte förakta henne
genom att vara trogen mot henne
genom att överlåta bestämmanderätt åt henne
genom att förse henne med smycken.

Så sörjer en hustru för sin man som väster och visar medkänsla med honom på fem sätt:
hon utför sin plikter väl
hon är gästfri mot släktingar och tjänare
hon är trogen
hon värnar vad han ger
hon är skicklig och flitig och uppfyller sina plikter.

Så sörjer visar hustrun sin medkänsla med sin man som sörjer för henne som väster. Så omfattas väster av honom och skapar säkerhet och trygghet.

På fem sätt, unge lekman, skall en ledare för släkten sörja för sina vänner och bundsförvanter som norr:
genom att vara generös
genom att tal hövligt
genom att vara hjälpsam
genom att vara opartisk
genom att vara ärlig.

Så sörjer vänner och bundsförvanter en ledare för släkten som norr och visar medkänsla med honom på fem sätt:
de skyddar honom när han är tanklös
de skyddar hans ägodelar när han är tanklös
de är en tillflykt när han är i fara
de överger honom inte när han har problem
de visar hänsyn till hans familj.

Så sörjer vänner och bundsförvanter en ledare för släkten som norr och visar medkänsla med honom på dessa fem sätt. Så omfattas söder av honom och skapar säkerhet och trygghet.

På fem sätt, unge lekman, skall en husbonde sörja för sina tjänare och anställda som längst ner (nadir):
genom att tilldela dem arbete i förhållande till deras förmåga
genom att förse dem med livsmedel och lön
genom att vårda dem vid sjukdom
genom att bevilja dem ledigt ibland.

Så sörjer tjänare och anställda sin husbondeten som längst ner (nadir) och visar medkänsla med honom på dessa fem sätt:
de stiger upp före honom
de somnar efter honom
de tar endast det som givits
de utför sina plikter väl
de vidmakthåller hans goda namna och rykte.

Så sörjer tjänare och anställda sin husbondeten som längst ner (nadir) och visar medkänsla med honom på dessa fem sätt. Så omfattas längst ner av honom och skapar säkerhet och trygghet.

På fem sätt, unge lekman, skall en lekman sörja för asketer och brahmaner som längst upp (zenit):
genom vänliga handlingar
genom vänliga ord
genom vänliga tankar
genom att hålla huset öppet för dem
genom att förse dem med vad de behöver.

Så sörjer asketer och brahmaner en lekman som längst upp (zenit) och visar medkänsla med honom på dessa sex sätt:
de hindrar honom från ondska
de förmår honom att göra gott
de älskar honom med ett vänskaplig hjärta
de får honom att höra vad han inte har hört
de klargör vad han redan hört
de visar vägen till ett himmelskt tillstånd.

På dessa sex sätt visar asketer och brahmaner sin medkänsla med en lekman som sörjer för dem som längst upp (zenit). Så omfattas längst upp av honom och skapar säkerhet och trygghet.

Så talade Den Upphöjde. Och när Mästaren hade talat så, talade han igen:
- Modern och fadern är öster
Lärarna är söder
Hustru och barn är väster
Vänner och bundsförvanter är norr.

Tjänare och anställda är längst ner
Asketerna och brahmaner är längst upp
Den som lever tillbörligt som lekman
Han skall hälsa dessa sex riktningar.

Den som är vis och dygdig
Vänlig och förståndig
Ödmjuk och medgörlig
Vinner heder.

Den som är energisk och inte slö
Av motgångar oberörd
Felfri i sätt och förståndig
Vinner heder.

Den som är gästfri och vänlig
generös och osjälvisk
En vägledare, en handledare, en ledare
Vinner heder.

Generös, talar väl
Hjälpsam mot andra
Opartisk i allt
Som förhållanden kräver

Dessa fyra vinnande sätt håller världen igång
Som axelsprinten i en rullande vagn
Om dessa inte finns i världen
Varken moder eller fader kan vinna
respekt och heder från sina barn.

Sedan länge dessa fyra vinnande sätt
har de visa visat på alla sätt
Högt anseende de når
Och lovord de med rätta vinner.

När Den Upphöjde hade talat så, sade den unge lekmannen, Sigala, följande:
- Ypperligt, o Herre, det mest ypperliga, o Herre! Det är, o Herre, som om man satt upprätt det som varit kastat omkull, eller visat det som varit dolt, eller att visa vägen för någon som gått vilse, eller tänt en lampa i mörkret så att de som har ögon må se – och så har Den Välsignade lagt fram Dhamma på många sätt. Och, o Herre, Jag tar min tillflykt till Den Välsignade, Dhamma och munkförsamlingen. Må Den Välsignade ta emot mig som sin lärjunge, en som tagit tillflykt från denna dag till livets slut.

(Svensk översättning Kerstin Jönhagen. Från engelsk översättning från pali av Narada Thera från 
www. accesstoinsight.org
)