Sotâpanna och Arahant

Samyutta  Nikaya XXII.109-110

 

Sotâpanna (Den som övervunnit strömmarna)

(I Savatthi sade Den Välsignade)
- Munkar. det finns dessa fem grupper av fastklamrande. Vilka fem? Fastklamrandet vid kropp, känslor, varseblivning, gestaltning, fastklamrandet vid medvetande.

Och när, munkar, den ädle lärjungen förstår hur de verkligen uppstår och försvinner, det behagliga och faran och befrielsen från de fem grupperna av fastklamrande, kallas han en ädel lärjunge, den som övervunnit strömmarna, inte underkastad lidande, försäkrad om slutgiltig upplysning.
(sn.22.109)

Arahant

- Munkar. det finns dessa fem grupper av fastklamrande. Vilka fem? Fastklamrandet vid kropp, känslor, varseblivning, gestaltning, fastklamrandet vid medvetande.

Och när, munkar, den ädle lärjungen förstår hur de verkligen uppstår och försvinner, det behagliga och faran och befrielsen från de fem grupperna av fastklamrande, befriad utan fastklamrande, kallas han, munkar, en munk hos vilken rötan är förintad, som har levt livet på ett fulländat sätt, gjort vad som skulle göras, satt ner bördan, nått det högsta målet, medtagen av återfödelsens bojor, och som är befriad genom fullkomlig insikt.
(sn.22.110)

(Svensk översättning Kerstin Jönhagen. Från engelsk översättning från pali av Maurice Walshe från 
www.accesstoinsight.org
)