RATANA SUTTA
Juvelsuttan
Se också alternativ översättning

 


1. Vilka väsen som än samlats här,
vare sig bundna till jorden eller till luften:
må de alla vara glada
och noga höra det som sägs.

2. Därför lyssne alla väsen
och öve allkärlek mot människor
som dag och natt bär fram sina gåvor.
Beskydda dem därför med omsorg.

3. All rikedom i denna värld eller annan,
var utsökt juvel i lyckliga världar
kan för oss inte mätas med den så utvecklade.
I Buddha finns den utsökta juvelen.
Må genom denna sanning tillvaron bli god.

4. Upphörandet, lidelsefriheten, den utsökta friheten
från död
som Sakyas vise nådde fram till med samlat sinne -
inget kan mätas med denna Dhamma.
I Dhamma finns den utsökta juvelen.
Må genom denna sanning tillvaron bli god.

5. Det som den främst uppvaknade prisade som rent
kallas tillstånd där sinnet allt mer samlas.
Med denna koncentration kan ingenting mätas.
I Dhamma finns den utsökta juvelen.
Må genom denna sanning tillvaron bli god.

6. De åtta, som de medvetna prisar,
de fyra paren,
den väl utvecklades lärjungar, är värda uppoffringar.
Det som ges åt dem bär rik frukt.
I Sangha finns den utsökta juvelen.
Må genom denna sanning tillvaron bli god.

7. De som med starkt sinne handlar väl,
fria från begär i Gotamas lära,
som uppnått det som uppnås kan
och frigjort sig från döden,
de njuter fritt den svalka som de nått.
I Sangha finns den utsökta juvelen.
Må genom denna sanning tillvaron bli god.

8. Som en stark påle, nedkörd i marken,
inte skakas av de fyra vindarna,
så säger jag den vara sann människa
som helt inser de ädla sanningarna.
I Sangha finns den utsökta juvelen.
Må genom denna sanning tillvaron bli god.

9. De som förstår de ädla sanningarna,
väl förkunnade av den djupt vise -
hur försumliga de än är
så griper de inte en åttonde tillblivelse.
I Sangha finns den utsökta juvelen.
Må genom denna sanning tillvaron bli god.

10. Tre ting släpper den
som inte kan undgå att se:
tron på ett jag, tvivel
och ritualism, om sådan finnes.
Fri är han från de fyra avgrunderna,
ej kan han begå de sex grövsta förseelserna.
I Sangha finns den utsökta juvelen.
Må genom denna sanning tillvaron bli god.

11. Hur han än handlar ont
med kroppen, talet eller tanken
så kan han inte dölja det.
Det sägs vara omöjligt för den som ser.
I Sangha finns den utsökta juvelen.
Må genom denna sanning tillvaron bli god.

12. Som i en skogsdunge, i en blommande trädtopp
under sommarens första månad,
så förklarade han den högsta Dhamma
som leder till nirvana, till det högsta goda.
I Buddha finns den utsökta juvelen.
Må genom denna sanning tillvaron bli god.

13. Den högste, mest vetande, mest givande, mest
bringande
och ojämförlige förklarade den högsta Dhamma.
I Buddha finns den utsökta juvelen.
Må genom denna sanning tillvaron bli god.

14. Gamla ursprunget är uttömt, inte uppstår något
nytt
ur lidelsefritt sinne i framtida liv.
Dessa uttömda frön, där eggelsen ej växer,
de visa - de slocknar som denna lampa.
I Sangha finns den utsökta juvelen.
Må genom denna sanning tillvaron bli god.

15. Vilka väsen som än samlats här,
vare sig bundna till jorden eller till luften:
den så utvecklade, av devas och människor hyllade
Buddha må vi ära. Må tillvaron bli god.

16. Vilka väsen som än samlats här,
vare sig bundna till jorden eller till luften:
den så utvecklade, av devas och människor hyllade
Dhamma må vi ära. Må tillvaron bli god.

17. Vilka väsen som än samlats här,
vare sig bundna till jorden eller till luften:
den så utvecklade, av devas och människor hyllade
Sangha må vi ära. Må tillvaron bli god.

(Från pali av Gunnar Gällmo)