KARANIYAMETTASUTTA

Sutta Nipata
I.8


Suttan om den allkärlek som man bör hysa

 Alternativ översättning

Lyssna till recitation av suttan
 Ladda hem ljudfilen (mp3) 
 (högerklicka, spara länk som)
 Suttan på pali


1. Så vare den som är skicklig att finna det
hälsosamma,
som har insett detta lugna tillstånd:
kunnig, uppriktig, verkligt uppriktig,
tillmötesgående vare han, mild, utan stolthet,

2. nöjd och lättförsörjd,
med få plikter och obesvärat levnadssätt,
med lugnade sinnen och förnuftig,
inte påträngande och utan begär till familjer.

3. Ej eftersträve han alls något obetydligt,
som andra vise kunde klandra.
Vare de lyckliga och lugna,
må alla varelser vara lyckliga!

4. Vilka levande varelser som än finns,
rädda och orädda*, utan förbehåll,
långa och stora,
medelstora, korta, små och kraftiga,

5. sedda och osedda,
de som vistas fjärran och nära,
de som fötts och de som söker födelse:
må alla varelser vara lyckliga!

6. Ej bedrage den ene den andre
eller förakte honom någonstans.
Av vrede eller motvilja
önske inte den ene lidande över den andre.

7. Som en mor skyddar sitt eget barn,
sitt enda barn med sitt liv,
så odle han bland alla levande varelser
gränslöst sinne.

8. Kärleksfull mot allt som lever
odle han ett gränslöst sinne
uppåt, nedåt, utåt,
utan hinder, utan hat, utan fiendskap.

9. Då han står, går eller sitter
eller ligger, så länge han är vaken,
tillämpe han denna uppmärksamhet.
"Det högsta goda" kallas här det sättet att leva.

10. Utan åsikter, full av dygd,
utrustad med insikt
avlägsnar han sitt begär efter njutningar.
Förvisso går han inte åter till en livmoder.

*eller "rörliga och orörliga" - paliorden (tasâ vâ
thâvarâ vâ) kan betyda båda delarna.

(Från pali av Gunnar Gällmo)