DE TOLV INRE OCH YTTRE ORSAKERNA TILL BINDNING

ca ajjattika bahira yatana

De tio bojorna

av Bhante Paññaratana

 

I går läste jag i tidningen Metro om ett polisträningscenter i Sri Lanka. Det är många som tränar där. En dag blev en av dem mycket arg på en annan polis. Han blev så arg så han kunde inte kontrollera sina känslor utan hoppade upp och bet den andre i örat. Han bet så hårt så att en bit av örat gick av!

Nästan varenda dag läser man i tidningen om händelser av samma slag.

Varför reagerar människor så kraftigt? Varför kan de inte kontrollera sina känslor? Buddha kunde se hur olika människor reagerade och att vi reagerar olika.

Vi reagerar med våra (inre) sinnesorgan på yttre objekt De är:

INRE:                                                     YTTRE 

öga eller synorgan                                     föremål som lockar ögat

öra eller hörselorgan                                 ljud som lockar örat

näsa eller luktorgan                                  dofter som lockar näsan

tunga eller smakorgan                               smaker som lockar tungan

kropp eller beröringsorgan                        beröring som lockar kroppen

sinne                                                        objekt som lockar sinnet

Våra sinnesorgans rektioner på yttre objekt leder till att vi bygger upp "de tio bojorna", samyojana, som binder oss vid samsâra, den eviga vandringen i återfödelsens hjul.

Det går till så att vi genom de sex sinnesgrunderna öga, öra, näsa, tunga, kropp och sinne reagerar tillsammans med den materiella formen. Till exempel ser ögat någonting, det kan vara reklam för en lockande vara en fin bil, en dator, vackra kläder osv. Sinnet reagerar på det ögat sett och bygger upp en åtråvärd bild av den reklamens vara och begäret efter att köpa och äga varan uppstår.

På samma sätt fungerar de övriga fem sinnesgrunderna. Ögat bygger ögonmedvetande, örat öronmedvetande, näsan luktmedvetande, tungan smakmedvetande, kroppen känselmedvetande och sinnet mentalt medvetande.

Den person som mediterar får speciell kunskap om hur dessa sex medvetande byggs upp. En praktiserande person med skarpt medvetande som går djupt får visdom. Han eller hon förstår ögat och hur seendet fungerar och hur det seendet fortsätter. "Vi såg något", tänker vanligt folk, men för en person med visdom och kunskap betyder det inte bara "vad han eller hon såg". Människan med visdom reflekterar: "Aha, det är ögat", "detta är hur seendet fungerar och hur en bild byggs upp. En sådan människa förstår också den materiella formen och hur den uppstår. Hon "ser" till exempel en bit av ett papper. Men hon ser inte bara en bit papper, hon ser alla partiklar, alla element, som papperet är sammansatt av.

En vis människa fortsätter vidare. Hon förstår orsaken till de bilder som uppstått. Åtta orsaker till en bilds uppbyggande finns. De är:

DE FYRA ELEMENTEN, dhatu.

Det är massa = pathavi, vatten = po, värme = tejo, luft = vayo.

KARMA

Det kan vara individuella orsaker som resultat av handlingar i detta liv som i sin tur kan påverka nästa existens eller vilken existens som helst. Karma kan skapas här och nu, till exempel hat. Meditation är att vara medveten och att släppa karmiska tankar. När jag bygger karmiska tankar, då är det jag som bygger och det är jag som måste ta ansvar för dem. Meditation är en metod för att kunna släppa hat och vad som händer här och nu. Jag bär på en stor ryggsäck, den innehåller det jag gjorde förra veckan. Meditation renar våra sinnen, koncentration hjälper oss att ta bort olika lager, lyfta bort ryggsäcken.

SINNET

För att bygga upp en bild behöver ögat, örat, etc ett sinne att samarbeta med.

KLIMAT

En historia kan illustrera hur klimatet kan vara orsak till att någon bygger upp en bild eller föreställning om något. Jag hade kommit överens med en man att träffas på Centralen klockan 14. Men han ringde och sa att han inte kunde komma förrän 14.30. Det var okej för mig, men han kom inte då heller. Jag väntade i tjugo minuter innan jag tåg tåget tillbaka hem. I Sundbyberg ringde han i min mobiltelefon och vi kom överens om att träffas i templet. När han kom dit bad han om ursäkt och förklarade att han visste att vi skulle ses klockan 14.30, men han hade blivit helt låst och inte kunnat passa tiden. Den mörka och regniga höstdagen gjorde honom nedstämd så han klarade inte av att komma i tid. Han kunde inte se att tiden rusade iväg.

MAT VI ÄTER

Mat stimulerar och påverkar på olika sätt och manipulerar uppbyggnaden av en bild. En del anser att vitlök stimulerar sexuella begär.

De tio bojor, samyojana, som vi bygger genom de sex sinnesgrunderna är

 1. egen åsikt
 2. skepsis
 3. fastklamrande vid regler och ritualer
 4. sinnesbegär
 5. hat
 6. begär efter tunn-materiell existens
 7. begär efter icke-materiell existens
 8. egenkärlek
 9. rastlöshet
 10. okunnighet

Det som vi läser om i tidningar och det vi ser i tv bidrar till att vi smider våra bojor. Här i vår stressiga värld fattar vi ingenting av att vi faktiskt släpar omkring på tunga bojor. Vi har inte tid att stanna och fundera. Vi gör som alla andra gör. Vi vet inte vilka vi är. För att bli medveten krävs vila så att vi slappnar av både fysiskt och psykiskt. Då kan vi släppa bojorna.

 • En meditatör vet om orsakerna till att bilder och föreställningar uppstår och hur bojorna smids.
 • En meditatör har skarp visdom och ser hur saker och ting fungerar till och med innan något sker.
 • En meditatör känner till metoden att släppa begären och befria sig från bojorna.
 • En meditatör vill inte upprepa det som ledde till dessa bojor.

Sinnet blir kristallklart. Det finns bara förståelse och visdom - inget jag. En meditatör ser den riktiga verkligheten och att allt annat var illusion. Han/hon lämnar världens materiella begär. Han/hon lever här på jorden men vill inte skapa sig begär. Sinnet är helt och hållet rent och det är vägen till Nibbana.

Ett rent sinne kan hjälpa människan i dag och i nästa födelse. Det viktigaste är egna erfarenheter som kommer när jag praktiserar. I de två första verserna i Dhammapada beskrivs de inre bilderna som skuggor som följer oss alltid och överallt:

De inre bilderna alstras och styrs
av det inre sinnet
och är av samma natur som detta:

Om någon gör eller säger något med ont sinne,
då följer honom lidande,
liksom hjulet dragarens fot

De inre bilderna alstras och styrs
av det inre sinnet
och är av samma natur som detta:

Om någon gör eller säger något med gott sinne,
då följer honom lyckan
liksom den oskiljaktiga skuggan.

Översättning Rune E.  A. Johansson