VÄRLDEN - LOKA

Loka, världen, omfattar tre sfärer eller existensplan som innefattar hela universum. Dessa tre sfärer är:


Tillbaks till startsidan