VÄRLDEN - LOKA

 

Loka, världen omfattar tre sfärer eller existensplan som innefattar hela universum. Dessa tre sfärer är:

 
  • kamaloka, den sensuella världen . Den sensuella världen omfattar

helvetet (här på jorden), niraya

djurens värld, tiracchana-yoni

de olycksaligas värld, peta-loka

de olyckliga demonernas värld, asura-nikaaya

människornas värld, manussa-loka

de sex lägre himmelska varelsernas värld

  • rupa-loka, den tunna materiella världen där man kan se och höra. Den världen korresponderar med de fyra första jhanatillstånden. Dit föds de som utvecklat dessa olika jhanatillstånd.

  • rupa-loka, den omateriella världen, där det varken finns form, ljus eller ljud och ingen kropp. Endast de fem mentala grupperna, khanda, finns där:
    de fem grupperna av existens eller fastklamrande:materia rupa-khanda, kńnslor vedanÔ, varseblivning sa˝˝Ô, gestaltning sankÔra, medvetandegruppen vi˝˝Ôna-khandakänslorna.