2005-01-13

Webbmaster:

 

Jag: Kerstin Jönhagen
Född: 13/6 1933 i Malmö
Student: Kristianstads Allmänna Läroverk
Fil mag: Lunds Universitet
Bor: Jakobsberg, Järfälla kommun

..."När någon söker ", sade Siddharta, "händer det lätt att hans öga bara ser det han söker efter, att han inte kan hitta, inte kan släppa in hos sig något annat, därför att han alltid bara tänker på det sökta, därför att han har ett mål, därför att han är besatt av sitt mål. Att söka betyder att ha ett mål. Men att finna betyder att stå fri och öppen åt alla håll och inte ha något mål."...
Herman Hesse: Siddharta

...För mig finns bara färden på stigar som har hjärta. Där tar jag mig fram och den enda värdiga utmaningen för mig är att färdas hela vägen ut på den stigen. Och där färdas jag - och skådar, skådar andlöst...
Castaneda: Samtalen med Don Juan

...Fäst dig inte vid någon särskild bekännelse så att du misstror alla andra; i så fall förlorar du mycket gott, ja du kommer inte att kunna se sakens verkliga sanning. Gud, den allestädes närvarande och allsmäktige, är inte begränsad till någon enda bekännelse, ty han säger: "Varthän I än vänden eder, så är Guds ansikte där." Var och en lovprisar vad han tror; hans gud är hans egen skapelse och i det att han lovprisar den, lovprisar han sig själv. Följaktligen klandrar han andra för deras tro, vilket han inte skulle göra om han vore rättfärdig, men hans ogillande grundas på okunnighet...
Ibn `Arabi: (1165-1240) Ur Histoirien om Gud, Karen Armstrong

...Och sedan tänkte hon att man levde den ena dagen efter den andra, och med tiden blev man någon annan, och ens gamla jag var bara som en nära släkting, en syster eller en bror, med vilken man hade ett förflutet gemensamt. Men det var en annan person, ett annat liv. Säkert var att varken hon eller I... var desamma som de hade varit senast de möttes. Och hon trodde att hon kanske tyckte bättre om dem båda nu...
Charles Frazier: Åter till Cold Mountain

Man måste sträva utan att ge upp, utan att klaga, utan att skygga, tills man ser, bara för att då inse att inget spelar någon roll.
Castaneda: En annorlunda verklighet

 

HEM

INNEHÅLL