SLÄKTFORSKNING I LJUNITS HÄRAD SKÅNE

Ljunits härad ligger mellan Vemmenhögs och Herrestads härader i södra Skåne


I detta lilla härad har min släkt sitt ursprung. Min mor, Johanna Andersson föddes 1893 i Katslösa och min far Alfred Julius Österlin 1887 i Villie. Deras anmödrar och anfäder kom alla från Ljunits härad ända sedan slutet av 1600-talet, i varje fall i de grenar jag har kännedom om. Mina föräldrars generation var den första som flyttade från landsbygden till storstadsområden. Jag och mina syskon var de första från mors sida att gifta oss med män  "utanför byn".

Det finns fler släkter med namnet Österlin. Min farfar Anders Nilsson Österlin var smed i Villie och tog sig namnet Österlin.

Hyllning till Ljunits
Mina förfäder
Våra mödrars mödrar
Äldst och yngst
Statistik över dödsorsaker
Skånelänkar