A

B

C

D

G

H

I

J

K

L

M

N

P

R

S

T

U

V

 

TILLBAKA

 

PALI

SANSKRIT

SVENSKA

A

 

 

abhidhamma pitaka

abhidharma pitaka

filosofin, se tipitaka

abhijjâ

 

bindning till begär, se gantha

abhiññâ

 

De sex högre krafterna: magiska krafter iddhi-vidhâ, det gudomliga örat, dibba-sota, utforskande av andras sinnen ceto-pariya-ñâna, det gudomliga ögat dibba-cakkhu, hågkomst av tidigare existenser pubbe-nivâsânussati, utplåning av röta âsavakkhaya

acinteyya

 

det som inte kan eller ska tänkas på: Buddhas område buddha-visaya, den meditativa försjunkenheten jhâna-visaya, karmaresultat kamma-vipakâ, grubbel över världen särskilt inte dess början loka-cintâ

adhimmokkha

 

beslutsamhet (se sankhâra-khandha)

aditthäna

 

beslutsamhet. Se pârami.

adosa

 

frånvaro av hat, se kusala-mula

ahimsâ

ahimsâ

icke-våld

ahirika-anottappa

 

brist på moralisk blygsel och fruktan, se motsatsen hiri-ottapa, se kilesa

âjiva

 

livsföring (se atthangika magga och samyojana)

akâsa

akâsa

skinande, himlen

akusala

akusala

ogynnsamt för andlig utveckling, förknippat med karmatisk viljeakt

akusala-patha

 

ogynnsamma handlingar, se akusala och akusala-patha

alobha

 

frånvaro av begär, se kusala-mula

âloka-saññâ

 

uppfatta ljus, motverkar dåsighet

amata

amrita

odödlig

amoha

 

frånvaro av okunnighet, se kusala-mula

amurakkhana

 

kraft att stå fast, se padhâna och bodhipakkhiya-dhamma,

anâgâmi

anâgâmin

en som övervunnit återfödelse (se också ariya puggala)

anâgâmi-magga

 

de som förverkligar att ha övervunnit icke-födelse, se ariya-puggala

anâgâmi-phala

 

de som njuter frukterna av att ha övervunnit icke-födelse strömmarna, se ariya-puggala

 

an-aññâtan-ñassâmit-indriya

 

förmåga: ”jag kommer att veta vad jag inte vet nu”, se âyatana

ânantarika-kamma

 

fem skändliga dåd: fadermord, modermord, döda en arahant, skada en buddha, skapa söndring mellan munkar

ânâpâna-sati

anapanasmrti

uppmärksamhet på in - och utandning

anattâ

anatman

icke-jag  (se ti-lakkhana)

anicca

anitya

föränderlighet, obeständighet, förgänglighet, av övergående natur (se ti-lakkhana)

aññâ

 

den högsta kunskapen (som en arahant uppnått)

aññâtâvindriya

 

förmågan hos Han Som Vet, se âyatana

aññindriya

 

förmåga till högsta kunskap, se âyatana

anurakkhana

 

kraften att upprätthålla, se padhâna

 

 

 

anussati

 

de sex påminnelserna, meditation över: Buddha buddhânussati, hans lära dhammânussati, munkförsamlingen sanghânussati, etik silânussati, generositet câgânussati, de himmelska varelserna devatânussati

fyra övriga påminnelserna över: döden marana-sati, kroppen kâyagatâ-sati, andningen ânâpânâ-sati, nibbanas frid câgânussati

aparâpariya-vedaniya-kamma

 

kamma (karma) som mognat under tidigare livstid

appamada

apramada

vaksamhet, medvetenhet

appamañña

 

fyra subtila egenskaper (se brahma-viharâ)

appicchatä

 

förnöjsamhet

arahant

arhant, arhat

en som funnit vägen till upplysnig (se också ariya puggala)

arahatta magga

 

de som förverkligar att ha funnit vägen till upplysning, se ariya-puggala

arahatta-phala

 

de som njuter frukterna av att ha funnit vägen till upplysning, se ariya-puggala

ariya

arya

ädel

ariya-puggala

 

de ädla;

de som förverkligat att ha övervunnit (och funnit):

1. strömmarna
sotâpatti-magga

3. en återfödelse

sakadâgâmi-magga

5. icke-återfödelse

anâgâmi-magga

7. vägen till upplysning

arahatta magga

 

 

de som njutit frukterna av att ha övervunnit (och funnit):

2. strömmarna

sotâpatti-phala

4. återfödelse

sakadägâmi-phala

6. icke-återfödelse
anâgâmi-phala

8. vägen till upplysning

arahatta-phala

ariya-sacca

ariasatyani

de fyra ädla sanningarna om: lidandet dukkha, uppkomst samudaya, upphörande nirodha, vägen till frihet från lidande atthangiko maggo

arupa-loka

 

den omateriella världen (se loka)

arupino khandha

 

sinne, kollektivt begrepp för de fyra mentala grupperna, se nâma

âsavakkhaya

 

utplåning av röta, se abhiññâ och te-vijjâ

asubha

 

som är fult

asura-nikâya

 

demonernas värld (se kâma-loka)

attâ

âtman

egot

attavâdupâdâna

 

fastklamrande till egna åsikter.Se upâdâna

 

atthangika magga

ashtaga marga

den åttafaldiga vägen: rätt förståelse (sammâ ditthi), rätt tanke (sammâ sankappa), rätt tal (sammâ vâcâ), rätt handlande (sammâ kammanta), rätt livsföring (sammâ âjiva), rätt strävan (sammâ vâyâma),rätt uppmärksamhet (sammâ sati), rätt koncentration (sammâ samâdhi), se ñâya, padhâna, bodhipakkhiya-dhamma, ariya-sacca

attha-sila

 

åtta levnadsregler för lekmän under fullmånedagar där sång etc och utsmyckning etc förts ihop till en och att ta emot guld och silver inte gäller (se sikkhapâda och uposatha). Se också pañce sila, de fem levnadsreglerna

avijjâ

avidyâ

okunnighet, ingår i den tolvledade orsakskedjan (paticcasamuppâda)

avikhepa

 

lugn, synonym till samâdhi, samatha och cittekaggatâ

avyâkata

 

karmatiskt neutralt

âyatana

 

6 basegenskaper

 

 

 

B

 

 

bala

bala

krafter, vanligast är gruppen: förtroende saddhâ, energi viriya, medvetenhet sati, koncentration samâdhi, visdom pañña; förmåga, se âyatana och bodhipakkhiya-dhamma

bhante

 

vördade

bhava

 

tillblivelse, ingår i den tolvledade orsakskedjan (paticcasamuppâda)

bhâva

 

sexuella egenskaper, se âyatana

bhava-cakka

 

existensens hjul, se paticcasamuppâda

bhâvanâ

 

mental utveckling, meditation, kraften att utveckla, se padhâna och bodhipakkhiya-dhamma

bhava-tanhâ

 

begär efter evig existens

bhikkhuni

bikshuni

nunna

bhikkhu

bhikshu

munk

bodhisatta

 

en blivande buddha

bodhi

bodhi

att vakna, förstå

bodhipakkhiya-dhamma

 

de 37 upplysningsfaktorerna: 4 grunderna för medvetenhet satipatthâna, 4 rätta strävandena padhâna, 4 vägarna till kraft iddhi-pâda, 5 andliga förmågor indriya, 5 mentala krafter bala, 7 upplysningsfaktorer bojjhanga, den 8-faldiga vägen atthangika magga

bojjhanga

 

de sju upplysningsfaktorerna: medvetenhet sati-sambojjhanga, utforskande av lagen (dhamma) dhamma-vicaya, energi viriya, glädjefylld hänförelse piti, lugn , koncentration samâdhi, sinnesjämvikt upekkhâ, se  bodhipakkhiya-dhamma

brahma-cariya

 

rent, heligt liv, munkliv eller en person som iakttar åtta levnadsregler attha-sila

 

brahma-vihâra

 

fyra sublima egenskaper: gränslös vänskaplig kärlek mettâ, gränslös medkänsla karunâ, osjälvisk glädje muditâ, sinnesjämvikt upekkhâ ( se också appamañña)

buddha

 

upplyst, används om den senaste buddhan, (Siddhatta Gotama) även kallad Shakyamuni Buddha, se sammâ-sambodhi

buddhânussati

 

påminnelse, meditation över Buddha, se anussati

buddha-visaya

 

det som rör Buddha, se acinteyya

buddhi-carita

 

egenskapen intelligent, se carita

 

 

 

C

 

 

câga

 

generositet

câgânussati

 

påminnelse, meditation över generositet, se anussati

cakka

chakra

hjul

cakkhu

chakshu

öga, se âyatana

canda

chandra

måne

carita

 

natur, egenskap, det finns: girig râga-carita, elak dosa-carita, dum moha-carita, förtroendefull saddhâ-carita, intelligent buddhi-carita, grubblande vitakka-carita

cetanâ

 

vilja, avsikt (se sankhâra-khandha)

cetokhila

 

mental förstockelse: tvivel beträffande läraren, läran, broderskapet, träningen och ilska mot sina medmunkar

ceto-pariya-ñâna

 

utforskande av andras sinnen, se abhiññâ

chanda

 

föresats (se sankhâra-khandha)

chanda-samâdhi,

 

koncentration på avsikt, se iddhi-pâda och bodhipakkhiya-dhamma

citta

citta

sinne, medvetande, synonym till viññâna och mano

citta kilesa   Orena sinnestillstånd
girighet, hat, självbedrägeri, högmod, spekulation, åsikter, tvivel, psykisk tröghet, rastlöshet, skamlöshet, samvetslöshet
 

citta-samâdhi

 

koncentration på medvetande, se iddhi-pâda och bodhipakkhiya-dhamma

cittekaggatâ

 

koncentration på en punkt, sak, synonym till samâdhi, samatha och avikhepa

cittänupassana

 

uppmärksamhet på sinnet, se satipatthanâ

âyatana

 

6 basegenskaper

 

 

 

D

 

 

dâna

dâna

gåva, generositet. Se pârami.

dasa-sila

 

tio levnadregler som följs av noviser och munkar: förutom att leva i celibat avstå från att döda, stjäla, ljuga, använda droger och alkohol, äta efter middag, dans sång musik och föreställningar, utsmyckningar kosmetika etc, lyxiga sängar, ta emot guld och silver (se sikkhapâda)

deva

deva

himmelska varelser, de himmelska varelsernas värld (se kâma-loka)

devatânussati

 

påminnelse, meditation över de himmelska varelserna, se anussati

dhamma

dharma

läran, (naturens och tingens beskaffenhet), företeelse

dhamma-cakka

 

lärans hjul

dhamma-desanâ

 

förklaring av läran

dhammâ-nupassanâ

 

uppmärksamhet på sinnesobjekt, se satipatthanâ

dhammânussati

 

påminnelse, meditation över Buddhas lära, se anussati

dhamma-vicaya

 

utforskande av lagen (se bojjhanga)

dhamma-vinaya

 

läran och reglerna, Buddhas benämning på sin religion

dhâtu

 

de fyra elementen, hårt, flytande, värmande, flygande (som vind); avser också de 18 fysiska och psykiska element som är grunden för varseblivningsprocessen

dibba-cakkhu

 

det gudomliga ögat, se abhiññâ

dibba-sota

 

det gudomliga örat, se abhiññâ och te-vijjâ

ditthi

 

uppfattning, åsikter, spekulerande, fantiserande åsikter se atthangika magga, kilesa

ditthupâdâna),

 

fastklamrande till åsikter.Se upâdâna

domanassa

 

sorg, se âyatana

dosa

dosa

hat se mula, sankhâra-khandha, kilesa, synonym till pathiga och vyâpada

dosa-carita

 

egenskapen elak, se carita

dukkha

dukha

otillfredsställelse, lidande (se ti-lakkhana, ariya-sacca), kroppslig smärta, se âyatana; det finns tre sorts lidande se dukkhatâ,

dukkhâ-dukkhatâ

 

lidande på grund av smärta, se dukkhatâ

dukkha-patipadâ

 

smärtsam process

dukkhatâ

 

ett tillstånd av lidande, det finns tre slags lidande: på grund av smärta dukkhâ-dukkhatâ, medfödd i karmaprocesserna sankhära-dukkhâta, föränderligheten viparinâma-dukkhatâ

 

 

 

G

 

 

gantha

 

bindningar till: det kroppsliga kâyagantha, begär abhijjâ, illvilja vyâpäda,  regler och ritualer silabbata-parâmâsa, dogmatisk fanatism idam-saccâbhinivesa

ghâna

 

näsa, se âyatana

 

 

 

H

 

 

hetu

 

rötter, se mula

hiri-ottapa

 

moralisk blygsel och fruktan, se motsatsen ahirika-anottappa

 

 

 

I

 

 

idam-saccâbhinivesa

 

bindning till dogmatisk fanatism, se gantha

iddhi-pâda

 

4 vägar till kraft. koncentration på avsikt chanda-samâdhi, koncentration på energi viriya-samâdhi, koncentration på medvetenhet citta-samâdhi, koncentration på utforkskning vimamsa-samâdhi

iddhi-vidhâ

 

magiska krafter, se abhiññâ

indriya

 

förmågor: 22 stycken: 6 basegenskaper âyatana (öga, cakkhu, öra sota, näsa ghâna, tunga jivhâ, kropp kâya, sinne mano, sexuella bhâva (feminin itthi, maskulin purisa) 5 känslor vedanâ (kroppsligt behagliga sukha, kroppslig smärta dukkha, glädje somanassa, sorg domanassa, likgiltighet upekhâ), 5 andliga bala (tillit saddhâ, energi viriya, medvetenhet sati, koncentration samädhi, visdom pañña) 3 övernaturliga (”jag kommer att veta vad jag inte vet nu” an-aññâtan-ñassâmit-indriya, högsta kunskap aññindriya, förmågan hos Han Som Vet aññâtâvindriya, se bodhipakkhiya-dhamma

itthi

 

det feminina, se âyatana

 

 

 

J

 

 

jara

jara

hög ålder

jarâ-maranam

 

ålderdom och död, ingår i den tolvledade orsakskedjan (paticcasamuppâda)

jâti

 

återfödelse, ingår i den tolvledade orsakskedjan (paticcasamuppâda)

jhâna

dhyana

försjunkenhet

jhâna-visaya

 

det som rör den meditativa försjunkenheten, se acinteyya

jiva

 

liv

jivhâ

 

tunga, se âyatana

jivita

 

livskraft (se sankhâra-khandha)

 

 

 

K

 

 

kalyâna-mitta

 

nobel vän; mentor för en ung munk

kâma

 

sinnlighet

kâmacchanda

 

sensuella begär, se nivarana

kâma-loka

 

den sensuella världen (se loka). Denna värld omfattar helvetet niraya, djurens värld tiracchâna-yoni, de olycksaliga andarnas värld peta-loka, demonernas värld asura-nikâya, människornas värld manussa-loka, de sex lägre himmelska varelsernas värld deva

kâma-râga

kama- raga

sinnesbegär, se samyojana

kâma-sukhallikânu-yoga

 

hemfallen åt sinnliga nöjen

kâma-tanhâ

 

sensuella begär 

kâmesu-micchäcära

 

missbruk av sexualiteten, se pance-sila

kamma

karma

handlande (gynnsamt eller ogynnsamt)

kammanta

 

handlande (se atthangika magga)

kamma-patha

 

inriktnig av handlande: ogynnsamma handlingar akusala-patha eller gynnsamma handlingar kusala-patha, se akusala,kusala

kamma-vipakâ

 

det som rör karmaresultat, se acinteyya

kâmupâdâna

 

fastklamrande till det sensuella, se upâdâna

kankhâ

 

tvivel, se vicikicchâ, som hindrar en människas andliga utveckling; 16 ogynnsamma tvivel: har jag funnits/inte funnits i det förflutna?, vad/hur har jag varit i det förflutna?, från vilket tillstånd till vilket ändrades jag i det förflutna?, skall jag finnas/inte finnas i framtiden?, vad/hur ska jag bli i framtiden? från vilket tillstånd till vilket skall jag ändra i framtiden?, finns jag/finns jag inte?, vad/hur är jag?, varifrån kommer jag och vart skall jag gå?.

kappa

kalpa

världsperioder som indelas i fyra: världens upplösning samvatta-kappa, fortsättning av kaos samvatta-tthâyi, världens bildande vivatta-kappa, världens fortsättning vivatta-tthâyi

karunâ

karuna

gränslös medkänsla (se brahma-viharâ)

käya

 

kropp, se âyatana

kâyagantha

 

bindning till det kroppsliga, se gantha

kâyagatâ-sati

 

påminnelse, meditation över kroppen, se anussati

kâyagatâ-sati,

 

påminnelse, meditation över andningen, se anussati

kâyânupassanâ

 

uppmärksamhet på kroppen, se satipatthanâ

khanda

skandha

de fem grupperna av existens eller fastklamrande (se upâdânak-khanda) materia rupa-khanda, känslor vedanâ, varseblivning saññâ, gestaltning sankhâra, medvetandegruppen viññâna-khanda, se också sakkâya

khanti

kshanti

tålamod, tolerans, se pärami

kilesa

klesa

föroreningar: mula, (begär lobha, hat dosa, okunnighet moha), mâna egenkärlek, ditthi åsikter, nivarana de fem hindren (skepsis vicikicchâ, mental slöhet thina, rastlöshet uddhacca), ahirika-anottappa brist på moralisk blygsel och fruktan

kusala

kusala

gynnsamt för andlig utveckling, förknippat med karmatisk viljeakt

kusala-kammapatha

 

gynnsam handlingsriktning

kusala-mula

 

gynnsamma rötter: frånvaro av begär alobha, frånvaro av hat adosa, frånvaro av okunnighet amoha

kusala-patha

 

gynnsamma handlingar, se kusala och kusala-patha

kusala-vipâka

 

karmaresultat av gynnsam karma

 

 

 

L

 

 

lakkhana

 

kännetecken, egenskaper

lobha

 

begär se mula, sankhâra-khandha, kilesa, synonym till tanha och râga

loka

loka

världen, som omfattar 3 existensplan: den sensuella kâma-loka, den fina materiella rupa-loka, den omateriella arupa-loka

loka-cintâ

 

grubbel över världen och dess tillkomst, se acinteyya

loka-dhamma

 

världsliga villkor

 

 

 

M

 

 

magga

marga

väg

mahayana

mahayana

den stora (vagnen) metoden

majjhima-patipadâ

 

medelvägen

mâna

 

egenkärlek, se samyojana, kilesa

manasikâra

 

uppmärksamhet, se sankhâra-khandha

mangala

 

lyckligt

mano

 

sinne, se âyatana, synonym till viññâna och citta

manussa-loka

 

människornas värld (se kâma-loka)

mâra

mâra

den onde, död

marana

 

död

maranussati

 

påminnelse, meditation över döden, se anussati

mettâ

maitri

gränslös vänskaplig kärlek, allomfattande kärlek (se brahma-viharâ och pârami.)

moha

moha

okunnighet, vanföreställning, se mula, sankhâra-khandha, kilesa

moha-carita

 

egenskapen dum, se carita

mokkha

moksha

befrielse

muditâ

mudita

osjälvisk glädje (se brahma-viharâ)

mula 

 

tre onda rötter: begär lobha, hat dosa, okunnighet moha, se kilesa, hetu

 

 

 

N

 

 

nâma

nâma

sinne, kollektivt begrepp för de fyra mentala grupperna arupino khandha: känsla vedanâ, varseblivning saññâ, gestaltning sankhâra, medvetenhet viññâna

nâma-rupa

 

kropp och sinne, ingår i den tolvledade orsakskedjan (paticcasamuppâda)

ñâna

jñâna

visdom, synonym till pañña

ñâya

 

rätt metod (den åttafaldiga vägen)

nekkhama

 

behovslöshet, uppgivande (av lustar) Se pârami.

nibbâna

nirvana

befrielse från allt som binder, från begär, hat, okunnighet, från återfödelsens kretslopp,se också parinibbâna

niraya

niraya

helvetets värld, (se kâma-loka)

nirodha

nirodha

upphörande, ofta tillsammans med virâga (betyder nibbana), se ariya-sacca

nirodha

 

upphörande, ofta tillsammans med virâga (betyder nibbana)

 

nissarana-pahâna

 

kraft att övervinna genom flykt se paddhâna, pahâna

nivarana

 

de fem hindren (för full koncentration): sensuella begär kâmacchanda, hat vyâpâda, slöhet och lättja thina-middha, rastlöshet och oro uddhacca-kukkucca, skepsis vicikicchâ

 

 

 

P

 

 

paccaya

 

villkor, som villkorliga ting är beroende av

pada

pad

steg, väg

padhâna

 

kraft, de fyra rätta krafterna på den åttafaldiga vägen samma-ppadhâna: (kraften att undvika samvara-padhâna, kraften att övervinna pahäna, kraften att utveckla bhâvana, kraft att upprätthålla anurakkhana), se atthangika magga, se bodhipakkhiya-dhamma

pahâna

 

kraften att övervinna, fem sätt att övervinna: genom borträngning vikkhambhana-pahäna,  motsats tanga-pahäna, förstörelse, samuccheda-pahâna,  lugn patipassaddhi-pahâna, flykt nissarana-pahâna,  se padhâna och bodhipakkhiya-dhamma

pañce sila

pansil

de fem levnadsreglerna för lekmän: jag tar avstånd från att döda, stjäla, missbruka sexualiteten kâmesu-micchäcära, ljuga, använda droger och alkohol (se sikkhapâda)

paññâ

prajna

visdom. Se pârami och âyatana, synonym ñâna

pârami

paramita

de tio fulländningarna, de egenskaper som leder till upplysning: generositet (dâna), etik (sila), uppgivande (av lustar)(nekkhamma), visdom (paññâ), strävan (viriya), tolerans (khanti), tillit (sacca), beslutsamhet (aditthâna), gränslös kärlek (mettâ), sinnwsjämvikt (upekkha)

parinibbâna

parinirvana

befrielse från allt som binder, från begär, hat, okunnighet, från återfödelsens kretslopp (se också nibbâna)

paritta

 

välsignelse, beskydd,

pariyatti

 

lära doktrinen, se också patipatti och pativedha

passaddhi

 

lugn (se bojjhanga)

pathigha

 

avsky, synonym till vyâpada och dosa

 

paticcasamup-pâda      

pratyasamut-pada

den tolvledade orsakskedjan (orsakerna till att vi stannar kvar i samsâra, återfödelsens hjul); på grund av okunnighet avijjâ uppstår karmaprocesserna sankhâra, därav följer medvetande viññâna, kropp och sinne
nâma-rupa, de sex sinnesgrunderna salâyatana, sinnesintryck phassa, känslor vedanâ, begär, tanhâ, fastklamrande upâdâna, tillblivelse bhava, återfödelse
jâti, ålderdom och död jarâ-maranam;
för att sedan börjar om igen med okunnighet …

Se också bhava-cakka

pâtimokkha

pratimoksha

regelsamlingen för munkar

patipâda

 

väg, utveckling

patipassaddhi-pahâna

 

kraft att övervinna genom lugn, se paddhâna, pahâna

patipatti

 

praktisera läran, se också  pariyatti och pativedha

pativedha

 

förverkliga läran, se också  pariyatti och patipatti

peta-loka

 

de olycksaliga andarnas värld (se kâma-loka)

 

 

 

R

 

 

râga-carita

 

egenskapen girgig, se carita

rupa

rupa

form

rupa-khanda

rupa-skandha

materia (se khanda och upâdânak-khanda)

rupa-loka

 

den fina materiella världen (se loka)

rupa-râga

rupa-raga

begär efter icke-materiell existens, se samyojana

räga

râga

begär, synonym till lobha och tanha

 

 

 

S

 

 

sabba

sarva

allt

sacca

satya

tillit, se pârami.

saddhâ

sraddha

förtroende, tillit (se bala, sankhâra-khandha, âyatana)

saddhâ-carita

 

egenskapen förtroendefull, se carita

sadhu

sadhu

bra, hedervärt

sagga

svarga

himlen

sakadâgâmi-magga

 

de som förverkligar att ha övervunnit återfödelse, se ariya-puggala

sakadâgämi

 

en som övervunnit någon mer återfödelse (se också ariya puggala)

sakkâya

sva-kâya

existensgrupp, se khandha

sakkâya-ditthi

 

egen åsikt, se samyojana

salâyatana

 

de sex sinnesintrycken, ingår i den tolvledade orsakskedjan (paticcasamuppâda)

samâdhi

samâdhi

koncentration (se bojjhanga, sankhâra-khandha, âyatana), synonym till samatha, cittekaggatä och avikhepa

samatha

 

lugn, synonym till samâdhi, cittekaggatä och avikhepa

samatha-bhâvanâ

 

att utveckla lugn (genom meditation, se bhâvanâ)

sammâ âjiva

samyagajiva

rätt livsföring (se atthangika magga)

sammâ ditthi

samyagdrishti

rätt uppfattning (se atthangika magga)

sammâ kammanta

samyakkar-manta

rätt handlande (se atthangika magga)

sammâ samadhi

samyaksama-dhi

rätt koncentration (se atthangika magga)

sammâ sankappa

samyaksamkalpa

rätt förståelse (se atthangika magga)

sammâ sati

samyaksmriti

rätt uppmärksamhet

sammâ vâcâ

samyagvac

rätt tal (se atthangika magga)

sammâ vâyâma

samyagvyayama

rätt strävan (se atthangika magga)

samma-ppadhâna

 

kraft, se padhâna

sammä-sambodhi

 

en upplyst, genom vilken den befriande lagen (dhamma), som gått förlorad i världen, igen upptäckts, förverkligad och klart förkunnats i världen, se Buddha

samsâra

samsâra

återfödelsens hjul (den eviga vandringen), se vatta

samuccheda-pahâna

 

kraft att övervinna genom förstörelse, se paddhâna, pahâna

samudaya

 

uppkomst, se ariya-sacca

samvara-padhâna

 

kraften att undvika, se padhâna

samvaro-padhâna

 

kraft att avstå t. ex.onda tankar, se padhâna och bodhipakkhiya-dhamma

samvatta-kappa

 

världens upplösning i en världsperiod, se kappa

samvatta-tthâyi

 

fortsättning av kaos i en världsperiod, se kappa

samyojana

 

de tio bojorna: egen åsikt sakkâya-ditthi, skepsis vicikicchâ, fastklamrande vid regler och ritualer silabbata-parâmâsa, sinnesbegär kâma-râga, hat, vyâpâda, begär efter icke-materiell existens rupa-râga, egenkärlek mâna, rastlöshet uddhacca, okunnighet avijjâ

sangha

sangha

församlingen av munkar, se tiratana och tisarana

sanghânussati

 

påminnelse, meditation över munkförsamlingen, se anussati

sankappa

 

förståelse (se atthangika magga)

sankhâra

samskâra

viljekraft,gestaltning; karmaprocesser, i den tolvledade orsakskedjan (paticcasamuppâda), se arupino khandha, nâma gestaltning (se khanda och upâdânak-khanda)

sankhära-dukkhâta

 

lidande på grund av medfödd i karmaprocesserna, se dukkhatâ

 

sankhära-khandha

 

mentala gestaltningar, [en grupp på 50,varav 11 allmänna psykologiska (sinnesintryck phassa, vilja, avsikt cetenâ, livskraft jivita, koncentration samâdhi, uppmärksamhet manasikâra, tanke-idéer vitakka, vidlyftigt tänkande vicära, beslutsamhet adhimokkha, energi viriya, glädjefylld hänförelse piti, föresats chanda), 25 upphöjda ( bl a: tillit saddhâ, medvetenhet sati) och 14 karmatiskt ogynnsamma egenskaper (bla okunnighet, vanföreställning moha, hat dosa, begär lobha, skadlig åsikt ditthi)]

saññâ

sañjnâ

varseblivning, se khanda, upâdânak-khanda, arupino khandha, nâma

sâsana

 

Buddhas lära

sâsana

 

den buddhistiska läran

sati

 

uppmärksamhet, medvetenhet, (se atthangika magga, sankhâra-khandha, âyatana )

satipatthâna

 

uppmärksamhet, medvetenhet på kropp (kâyânupassanâ), känslor (vedanânupassana), sinne (cittänupassana) och sinnesobjekt (dhammânupassanâ)

sati-sambojjhanga

 

medvetenhet (se bojjhanga)

sati-sambojjhanga

 

uppmärksamhet som en upplysningsfaktor, se bojjhanga

satta

 

varelse, väsen

satta

 

levande varelse

sikkhapâda

 

träningsnivåer (se pañce sila, dasa-sila och attha-sila)

sila

sila

etik. Se pañce sila ochpârami.

silabatupâdâna

 

fastklamrande till det regler och ritualer.Se upâdâna

silabbata-parâmâsa

 

fastklamrande vid regler och ritualer, se samyojana och gantha

silânussati

 

påminnelse, meditation över etik, se anussati

somanassa

 

glädje, se âyatana

sota

srotas

öra, se âyatana

sotâpanna

 

en som övervunnit strömmarna (se också ariya puggala och sotâpannassa angâni

sotâpannassa angâni

 

fyra karakteristiska egenskaper hos en som övervunnit strömmarna: orubblig tillit till Den Upplyste, orubblig tillit tillläran, orubblig tillit till orden och oklanderlig moral, se sotapânna

sotâpatti-magga

 

de som förverkligar att ha övervunnit strömmarna, se ariya-puggala

sotâpatti-phala

 

de som njuter frukterna av att ha övervunnit strömmarna, se ariya-puggala

sotâpatti-phala

 

de som njuter frukterna av att ha övervunnit återfödelse, se ariya-puggala

sukha

sukha

lycka, glädje, kroppsligt behagligt, se âyatana

suññã   tom (allt är tomt på ett själv, anatta)

sutta

sutra

tal av Buddha eller hans samtida lärjungar

sutta pitaka

sutra pitaka

undervisningen, se tipitaka

 

 

 

T

 

 

tanga-pahäna

 

kraft att övervinna genom motsats, se paddhâna, pahâna

tanhâ

trishna

begär, ingår i den tolvledade orsakskedjan (paticcasamuppâda), synonym till lobha och râga

te-vijjâ

 

den trefaldiga högre kunskapen: det gudomliga ögat dibba-cakkhu, hågkomst av tidigare existenser pubbe-nivâsânussati, utplåning av röta âsavakkhaya (se abhiññâ)

Thathâgata

Thatagata

det epitet som Buddha använde när han talade om sig själv

theravâda

sthaviravada

de äldstes lära

thina-middha

 

slöhet och lättja se nivarana, kilesa

ti-lakkhana

 

existensens tre kännetecken, lidande, förgänglighet, icke-jag (dukkha, anicca, anattâ)

tipitaka

tripitaka

de tre korgarna, som innehåller pali kanon: munkreglerna vinaya pitaka, undervisningen sutta pitaka, filosofin abhidhamma pitaka

tiracchâna-yoni

 

djurens värld (se kâma-loka)

tiratana

triratna

de tre juvelerna: Buddha, dhamma och sangha, se tisarana

tisarana

trisharana

de tre tillflyktena: Buddha, dhamma och sangha, se tiratana

 

 

 

U

 

 

uddhacca

 

rastlöshet, se samyojana, kilesa

upâdâna

upâdâna

fastklamrande, en högre grad av begär (tanhâ). Fyra slags fastklamrande: till det sensuella (kâmupâdâna), till åsikter (ditthupâdâna), till regler och ritualer (silabatupâdâna), till personliga åsikter (attavâdupâdâna) Ingår i tolvledade orsakskedjan (paticcasamuppâda). Se också samyojana

upâdânak-khanda

 

de fem grupperna av fasklamrande (se khanda)

upapajja-vedaniya-kamma

 

kamma (karma)som mognar under följande livstid

upâsaka

upâsaka

lekman som följer åtta levnadsregler (se attha-sila)

upâsikâ

upâsikâ

lekkvinna som följer åtta levnadsregler (se attha-sila)

upekkhâ

upeksa

sinnesjämvikt, (se brahma-viharâ, pârami bojjhanga, likgiltighet, se âyatana

uposatha

 

fullmånedagar då lekmän följer åtta levnadsregler (se attha-sila)

 

 

 

 

V

 

 

vâcâ

vâch

tal (se atthangika magga)

vatta

 

cykeln av födelse, död och återfödelse, både i meningen återfödelse av levane varelser och död och återfödelse av föroreningar i sinnet, se samsara

vâyâma

 

strävan (se atthangika magga)

vedanâ

vedanâ

känslan, ingår i den tolvledade orsakskedjan (paticcasamuppâda) se också khanda, upâdânak-khanda, âyatana, arupino khandha, nâma

vedanâ-nupassana

 

uppmärksamhet på känslor, se satipatthanâ

vibhava-tanhâ

 

begär efter icke-existens eller självförintelse

vicâra

 

vidlyftigt tänkande (se sankhâra-khandha)

vicikicchâ

 

skepsis, se samyojana,  nivarana, kankhâ, kilesa

vihara

 

kloster

vikkhambhana-pahäna

 

kraft att övervinna genom bortträngning, se paddhâna, pahâna

vimamsa-samâdhi

 

koncentration på utforskning, se iddhi-pâda och bodhipakkhiya-dhamma

vinaya pitaka

 

munkreglerna, se tipitaka

viññâna

vijnana

medvetande, ingår i den tolvledade orsakskedjan (paticcasamuppâda), se khanda, upâdânak-khanda, arupino khandha, nâma, synonym till citta och mano

viññâna-khanda

vijnana-skandha

medvetandegruppen (se khanda och upâdânak-khanda)

viparinâma-dukkhatâ

 

lidande på grund av föränderligheten, se dukkhatâ

vipassanâ

viopashyana

insikt

vipassanâ-bhâvanâ

 

att utveckla insikt (genom meditation, se bhâvanâ)

virâga

 

försvinnande, ofta tillsammans med nirodha (betyder nibbana)

viriya

virya

energi (se bala, pârami bojjhanga, sankhâra-khandha, âyatana)

viriya-samâdhi

 

koncentration på energi, se iddhi-pâda och bodhipakkhiya-dhamma

visuddhi

 

renhet

vitakka

 

tanke-idéer (se sankhâra-khandha)

vitakka-carita

 

egenskapen grubblande, se carita

vivatta-kappa

 

världens bildande i en världsperiod, se kappa

vivatta-tthâyi

 

världens fortsättning i en världsperiod, se kappa

vyâpâda

 

hat, se samyojana, nivarana, gantha, synonym till dosa och pathiga