STUDIEPLAN

En enkel vägledning om buddhism

Var ska jag börja? Hur ska jag gå vidare?

Det är inte lätt att hitta i den mängd texter och material som finns på denna hemsida. Inte att läsa dem heller för den delen.

För att kunna det måste man känna till grunderna i buddhismen. Då märker man snart hur de återkommer överallt i texter och suttor och det spelar då inte så stor roll i vilken ordning man läser eller vad, för man ser sammanhangen.

Buddhismen har utvecklats i flera olika riktningar. Grunden är densamma i alla, men kan uttryckas på olika sätt. Jag tror att nybörjaren som håller på att lära sig grunderna ska hålla sig till samma riktning eftersom de olika riktningarna inte alltid "talar samma språk". Men när man lärt sig grunderna förstår man också lättare de andra buddhistiska traditionerna och kan läsa om dem och deras texter och fördjupa sina kunskaper just för att de uttrycks på olika sätt.

Jag har lärt mig theravadatraditionen och utgår därför från den. Alla texter i den här studieplanen är skrivna av mig, om inget annat anges.

Följande sidor bör läsas i den ordning de står.

Introduktion

 1. Vad buddhism inte är - och vad det är
 2. Om Buddha
 3. Om buddhism

Vägen

 1. Etik
 2. Meditation
 3. Förståelse
 4. Begrundan I

Visdom & förståelse

 1. Vad ska förstås?
 2. Orsak till lidande
 3. Den yttersta förståelsen
 4. Begrundan II

Fortsättning

 1. Hur blir man buddhist?
 2. Hur går jag vidare?

Tillbaks till startsidan