STUDIEPLAN I BUDDHISM
Uppdaterad 09-01-28

 

ORDFÖRKLARINGAR

Buddha - en som vaknat upp, en upplyst

Dhamma - Buddhas lära

Dukkha - lidande, otillfredsställelse

Kamma/karma - resultatet av ord, tankar och gärningar

Nibbana/nirvana - befrielse

Pali - det buddhistiska språket

Samsara - det eviga kretsloppet

Sangha - församlingen/av munkar

Sila - etik

Sutta - en buddhistisk text i Tipitaka

Tipitaka - de buddhistiska texterna/kanon


En större ordlista

 

 

DE FYRA ÄDLA SANNINGARNA

 

 

Sanningen om lidande

Sanningen om lidandets orsak

Sanningen om lidandets upphörande.

Sanningen om vägen till lidandets upphörande

 

Lidandets orsak är begär, hat och okunnighet.  

Tecknaren visar hur vi ofta upplever vår vardag. Vi vill ju så gärna hålla kvar den sköna känslan. När vi inte kan det grips vi av otillfredsställelsen av att begär som inte kan uppfyllas. Vi blir så sura på sakernas tillstånd att vi svär, och hat mot både kråka och grannar pyser upp. Man skyller på annat och andra. Vi är så okunniga och lever i sådan villfarelse att vi inte "ser saker som de är." Och vi känner dukkha - lidande - otillfredsställelse.

Suttan säger:

"... Den Ädla Sanningen om lidandets orsak är denna: Det är detta begär, som ger upphov till framtida tillblivelse tillsammans med starkt begär och välbehag, och som finner det angenäma än här än där, nämligen begär efter sinnesnjutningar, begär efter existens och begär efter icke-existens..."

Det är detta som håller igång det eviga kretsloppet, lidandet.

 

Fördjupning:

 


Du kanske hittar mer om detta ämne på sidan ..\buddha\160.htm (De fyra ädla sanningarna och dukkha)