STUDIEPLAN I BUDDHISM
Uppdaterad 06-10-24

 

 

ORDFÖRKLARINGAR

Buddha - en som vaknat upp, en upplyst

Dhamma - Buddhas lära

Dukkha - lidande, otillfredsställelse

Kamma/karma - resultatet av ord, tankar och gärningar

Nibbana/nirvana - befrielse

Pali - det buddhistiska språket

Samsara - det eviga kretsloppet

Sangha - församlingen/av munkar

Sila - etik

Sutta - en buddhistisk text i Tipitaka

Tipitaka - de buddhistiska texterna/kanon


En större ordlista

 

 

DE FYRA ÄDLA SANNINGARNA

 

 

Sanningen om lidande

Sanningen om lidandets orsak

Sanningen om lidandets upphörande.

Sanningen om vägen till lidandets upphörande

 

Suttan säger:

"... Den Ädla Sanningen om lidandets upphörande är denna: Det är det fullständiga upphörandet av detta enorma begär, uppgivandet, avståendet från det, befrielsen av sig själv från det, lösgörandet av sig själv från det.

Den Ädla Sanningen om denna Väg som leder till lidandets upphörande är denna: Det är den Ädla Åttafaldiga Vägen och ingenting annat, nämligen rätt förståelse, rätt tanke, rätt tal, rätt handlande, rätt levnadssätt, rätt strävan, rätt medvetenhet och rätt koncentration..."

Det är denna sutta som innehåller Buddhas första tal efter att han blivit en Buddha, nått Upplysning. Vad detta betyder för honom och för alla som befriar sig från begär, hat och villfarelseuttrycks:

Och en insiktens klarsyn steg sålunda upp i mig: Orubblig är mitt hjärtas befrielse. Detta är den sista födelsen. Nu finns där inte fler återfödelser.

Detta är den yttersta förståelsen - Nibbana

 

Fördjupning:

 


Du hittar mer om detta ämne på sidan ..\buddha\160.htm