STUDIEPLAN I BUDDHISM
Uppdaterad 09-01-28

 

 

ORDFÖRKLARINGAR

Buddha - en som vaknat upp, en upplyst

Dhamma - Buddhas lära

Dukkha - lidande, otillfredsställelse

Kamma/karma - resultatet av ord, tankar och gärningar

Nibbana/nirvana - befrielse

Pali - det buddhistiska språket

Samsara - det eviga kretsloppet

Sangha - församlingen/av munkar

Sila - etik

Sutta - en buddhistisk text i Tipitaka

Tipitaka - de buddhistiska texterna/kanon


En större ordlista

 

 

DE FYRA ÄDLA SANNINGARNA

 

 

Sanningen om lidande

Sanningen om lidandets orsak

Sanningen om lidandets upphörande.

Sanningen om vägen till lidandets upphörande

 

 

"Genom att inte se de fyra ädla sanningarna
Var den mödosamma vägen lång från födelse till död
När dessa förståtts är orsaken till återfödelse borta
Roten till sorg uppryckt, då upphör återfödelse"
(Mahapirinibbana)

Rätt förståelse innebär kunskap om de Fyra Ädla Sanningarna och rätt tanke innebär förståelse om frihet från
a) fasthållande av begär
b) hat
c) ondska

Det är detta som leder till vishet, förståelse, de två första punkterna i Den Ädla Åttafaldiga Vägen

 

Fördjupning:

 


Du hittar mer om detta ämne på sidan ..\buddha\160.htm (De Fyra Ädla Sanningarna)