STUDIEPLAN I BUDDHISM
Uppdaterad 06-05-29

 

 

ORDFÖRKLARINGAR

Buddha - en som vaknat upp, en upplyst

Dhamma - Buddhas lära

Dukkha - lidande, otillfredsställelse

Kamma/karma - resultatet av ord, tankar och gärningar

Nibbana/nirvana - befrielse

Pali - det buddhistiska språket

Samsara - det eviga kretsloppet

Sangha - församlingen/av munkar

Sila - etik

Sutta - en buddhistisk text i Tipitaka

Tipitaka - de buddhistiska texterna/kanon


En större ordlista

 

 

DEN ÄDLA ÅTTAFALDIGA VÄGEN
MEDITATION

Att meditera kan verka enkelt - man sitter ner i lugn och ro med slutna ögon och koncentrerar sig på sin andning. Den buddhistiska meditationsmetoden, vipassana - insiktsmeditation, ger ofta det som de flesta tror är målet med meditation, en avslappnad kropp och ett lugnt sinne. Men syftet med meditation är mycket vidare. Det innebär att du ska se och förstå "det som verkligen är". Det innebär att du uppmärksamt iakttar allt som sker i ditt sinne. Att du ser hur en tanke, en känsla, förnimmelse uppstår och försvinner och hur du reagerar på olika företeelser. Genom meditationen ser du, om du är uppmärksam, att allt är föränderligt, du märker hur otillfredsställd du blir av att inget förblir evigt eller förblir som du önskar. Du kanske till och med kan upptäcka att det som du trodde var ett stabilt "jag" inte finns, utan att det bara finns en ström av tankar, känslor och förnimmelser som du kallar "jag".

I praktiken bidrar meditationen till att när du tränat en tid att du ute i vardagslivet bland annat lättare märker hur du reagerar, när du till exempel möter andra eller hur andra bemöter dig och detta i sin tur innebär kanske att du inte överreagerar vare sig på behagliga eller obehagliga situationer bland andra människor.

Du kan lättare hantera det som händer dig i livet genom att du sett att allt är föränderligt.

Etik och meditation kommer att leda dig till visdom
 


Meditation ingår i följande punkter i den Ädla Åttafaldiga Vägen, nämligen punkt nummer

 6. rätt strävan
 7. rätt uppmärksamhet
 8. rätt koncentration

 

Fördjupning:

Fördjupning:
Upppmärksamhet - helt enkelt av Bhante Gunaratana

 


Du hittar mer om detta ämne på sidan om meditation