STUDIEPLAN I BUDDHISM
Uppdaterad 06-10-24

 

 

ORDFÖRKLARINGAR

Buddha - en som vaknat upp, en upplyst

Dhamma - Buddhas lära

Dukkha - lidande, otillfredsställelse

Kamma/karma - resultatet av ord, tankar och gärningar

Nibbana/nirvana - befrielse

Pali - det buddhistiska språket

Samsara - det eviga kretsloppet

Sangha - församlingen/av munkar

Sila - etik

Sutta - en buddhistisk text i Tipitaka

Tipitaka - de buddhistiska texterna/kanon


En större ordlista

 

 

DEN ÄDLA ÅTTAFALDIGA VÄGEN
FÖRSTÅELSE - VISDOM

De två första punkterna i den Ädla Åttafaldiga Vägen handlar om

1. rätt förståelse
2. rätt tanke

Rätt förståelse innebär kunskap om de Fyra Ädla Sanningarna och rätt tanke innebär att vara fri från
a) fasthållande av begär
b) hat
c) okunnighet

Dessa två första  punkter i den Ädla Åttafaldiga Vägen innebär Nibbana.

Nu är det tid för begrundan.


Blå lotus symbol för visdom

 

 

Fördjupning:

 


Du hittar mer om detta ämne på sidan ..\buddha\160.htm De Fyra Ädla Sanningarna och Den Ädla Åttafaldiga Vägen