STUDIEPLAN I BUDDHISM
Uppdaterad 06-06-01

 

 

ORDFÖRKLARINGAR

Buddha - en som vaknat upp, en upplyst

Dhamma - Buddhas lära

Dukkha - lidande, otillfredsställelse

Kamma/karma - resultatet av ord, tankar och gärningar

Nibbana/nirvana - befrielse

Pali - det buddhistiska språket

Samsara - det eviga kretsloppet

Sangha - församlingen/av munkar

Sila - etik

Sutta - en buddhistisk text i Tipitaka

Tipitaka - de buddhistiska texterna/kanon


En större ordlista

 

 

BEGRUNDAN I

Du har nu studerat 6 punkter i den Ädla Åttafaldiga Vägen, etik och meditation. Dessa två är förutsättningen för de två första punkterna, visdom - förståelse.

Fråga dig själv:

Är det något i ditt liv du bör förändra om du vill följa Vägen?

Finns det som verkar särskilt svårt att följa?

Varför är det svårt?

Vad kan du göra för att övervinna det som är svårt?

Varför är det viktigt att sträva efter hög moral för att kunna meditera?

Varför går det inte att hoppa över någon punkt i den åttafaldiga vägen?

Viktigt:

Jämför dig inte med andra

Jämför inte andra med dig själv

Alla som strävar gör det från sin egen nivå och står på sin egen nivå. Från den nivån skall man utvecklas.

Därför skall du inte döma varken andra eller dig själv.