STUDIEPLAN I BUDDHISM
Uppdaterad 07-06-30

 

 

ORDFÖRKLARINGAR

Buddha - en som vaknat upp, en upplyst

Dhamma - Buddhas lära

Dukkha - lidande, otillfredsställelse

Kamma/karma - resultatet av ord, tankar och gärningar

Nibbana/nirvana - befrielse

Pali - det buddhistiska språket

Samsara - det eviga kretsloppet

Sangha - församlingen/av munkar

Sila - etik

Sutta - en buddhistisk text i Tipitaka

Tipitaka - de buddhistiska texterna/kanon


En större ordlista

 

 

VAD BUDDHISM  ÄR -  VAD BUDDHISM INTE ÄR
 

Buddhism är inte en naturvetenskaplig förklaring på jordens tillkomst, på hur människan skapades, på om universum är oändligt eller ändligt, evigt eller icke evigt.

Buddhism är förklaring av hur våra sinnen fungerar - hur vi på grund av våra sinnen är fast i begär, hat och villfarelser vilket hindrar oss att "se verkligheten som den är".

Buddhism är inte tro på en allsmäktig gud som styr människans liv.

Buddhism är en väg som du går av egen kraft, vägledd av Dhamma. Det är dina egna val av handlingar som bestämmer ditt liv här och nu och i framtiden.

 

Fördjupning:

 


Du hittar mer om detta ämne på dessa sidor
Buddhism - och hur den skiljer sig från andra religioner
..\buddha\160.htm (Universum och livets ursprung)