DE HIMMELSKA VÄRLDARNA


De sex världarna:
de himmelska, människornas,
djurens, helvetet, de olyckliga andarnas
demonernas

må alla varelser bli lyckliga och trygga - må alla varelser bli lyckliga
var än levande varelser finns, svaga eller starka, alla ihågkomna
långa eller stora, medelstora, korta, obetydliga eller betydelsefulla
synliga eller osynliga, de som fjärran vistas eller nära
födda och de som kommer att födas - må alla varelser bli lyckliga
Är de overkliga världarna verkliga?


DE HIMMELSKA VÄRLDARNA

I de himmelska världarna lever devas, gudarna.
Återfödsel i en himmelsk värld är resultatet av
god kamma som skapats av till exempel generositet och allomfattande kärlek under ett jordiskt liv.
Det finns tre stora grupper av  himmelska världar. De är i sin tur uppdelade i ett antal sfärer.
Devas lever ett mycket längre liv än en människa.
Den längsta livstiden i den högsta himmelssfären är 84.000 miljoner kappa. En kappa är ungefär 100 år med vår tidsuppfattning.
Devas lever ett bättre liv än i den mänskliga världen. Men de är också underkastade död och återfödelse någon annanstans.
Devas är i allmänhet osynliga för det mänskliga ögat.

Tillbaka