DHAMMA

Paliordet "dhamma", sanskrit dharma, har många betydelser. Några av dem är naturens grundlagar, lag, doktrin, rättrådighet, kvalité‚ dhamma är det som verkligen är, verklighetens doktrin.

Dhamma är den befrielsens lag som Buddha undervisar om efter Upplysningen under Bodhiträdet, och som sammanfattas i

LÄRAN OM DE FYRA ÄDLA SANNINGARNA

LÄRAN OM DEN ÅTTAFALDIGA VÄGEN

Vilka är de? Läs här!

Dhamma är öppen för bekräftelse, det betyder: " kom och se!" "Kom och se" är annorlunda än "Kom och tro". Om någon säger till dig att ett visst tempel är fint, kan du själv gå dit och titta. "Jo, det stämmer, vad du sagt stämmer verkligen, det här templet var fint". Buddha inbjuder oss öppet: "Kom och se!". Vi har rätt att se om det passar. Om vi finner att det inte passar är tiden inte mogen och vi lämnar dhamma. Vi har frihet att kritisera och granska.

Tio råd har Buddha gett oss i Kalamasutta:

  • acceptera inte något bara för att andra säger det
  • acceptera inte något som bara är sägner
  • acceptera inte något bara för att det är tradition
  • acceptera inte något bara för att det uttrycks i skrifter
  • acceptera inte något bara för att det är antaganden som bygger på logiska iakttaganden
  • acceptera inte något bara för att det är en slutledning
  • acceptera inte något bara för att det sammanfaller med förutfattade meningar
  • acceptera inte något bara för att det stämmer överens med dina åsikter
  • acceptera inte något bara för att det ser ut som en sanning
  • acceptera inte något bara för att läraren säger det

Läs vidare om Dhamma