Uppmärksamhet - helt enkelt

Mindfulness In Plain English

Bhante Henepola Gunaratana

Innehållsförteckning

Översättning Kerstin Jönhagen
från
(http://www.budsas.org/ebud/mfneng/mind0.htm,
som dock inte finns inte kvar. Möjligen kan den
engelska översättningen här:
http://www.urbandharma.org/udharma4/mpe.html
vara en reviderad upplaga)Hämta hem boken
i pdf eller epubformat
från denna sida
 

 

Källa, spridningsavtal
Introduktion

Kap 1   
Meditation: Varför ska jag egentligen bry mig om det? 
Kap 2   
Meditation: Vad det inte är 
Kap 3   
Meditation: Vad det är 
Kap 4   
Förhållningssätt 
Kap 5 
Träningen 
Kap 6
Kroppen
Allmänna regler
Kläderna
Traditionella sittställningar
Kap 7  
Sinnet
Kap 8  
Ge struktur åt meditationen
Var?
När?
Hur länge?   
Kap 9  
Olika övningar
Trefaldig vägledning
Allomfattande Kärlek
Kap 10 
Ta itu med problem
Kap 11  
Ta itu med störningar I
Kap 12  
Ta itu med störningar II
Kap 13 
Medvetenhet - sati
Kap 14  
Medvetenhet i förhållande till koncentration
Kap 15 
Meditation i vardagen
Kap 16

Vad innebär det för dig