Buddhism i ett nötskal

Narada Mahathera

Från http://www.buddhanet.net/nutshell.htm
Översättning Kerstin Jönhagen

 

Innehåll

 

Kap 1

Buddha

Kap 2

Dhamma – är det en filosofi?

Kap 3

Dhamma – är det en religion?

Kap 4

Är buddhism ett etiskt system?

Kap 5

Några av buddhismens mest framträdande drag

Kap 6

Kamma eller Lagen om etisk orsak och verkan

Kap 7

Återfödelse

Kap 8

Paticca Samuppada - orsakskedjan

Kap 9

Anatta – icke-jag

Kap 10

Nibbana

Kap 11

Vägen till Nibbana