STUDIEPLAN I BUDDHISM
Uppdaterad 09-01-29

 

 

ORDFÖRKLARINGAR

Buddha - en som vaknat upp, en upplyst

Dhamma - Buddhas lära

Dukkha - lidande, otillfredsställelse

Kamma/karma - resultatet av ord, tankar och gärningar

Nibbana/nirvana - befrielse

Pali - det buddhistiska språket

Samsara - det eviga kretsloppet

Sangha - församlingen/av munkar

Sila - etik

Sutta - en buddhistisk text i Tipitaka

Tipitaka - de buddhistiska texterna/kanon


En större ordlista

 

 

HUR GÅR JAG VIDARE?

Har du möjlighet att besöka ett tempel regelbundet är det bra för dig.

Att leva ett buddhistisk liv innebär så gott det går att:

1.Tillämpa de fem levnadsreglerna, sila.
2.Meditera
3.Studera

1. Sila är oerhört viktigt för en buddhist. Själva grunden för utövandet. Och alla fem reglerna är lika viktiga.  Man kan ha svårigheter med att följa en eller flera regler men sträva efter att övervinna svårigheterna!

2. Det bästa är att meditera under ledning av en munk eller en duktig lekmannalärare. Förutom tempel finns det många meditationsgrupper. Leta på Nätet!

3. Du kan studera genom att lyssna på dhammatal. Det finns stor till gång till tal i mp3-format på Internet att hämta hem.
Du kan läsa suttor och texter som det  också finns gott om på Internet.
Delta gärna i de olika buddhistiska forum som finns på Nätet. Där kan du ställa frågor och ingå i ett buddhistiskt nätverk.

 

 

 

 

 

Fördjupning:

 


Du hittar mer om detta ämne på sidan ..\buddha\160.htm