STUDIEPLAN I BUDDHISM
Uppdaterad 06-05-29

 

ORDFÖRKLARINGAR

Buddha - en som vaknat upp, en upplyst

Dhamma - Buddhas lära

Dukkha - lidande, otillfredsställelse

Kamma/karma - resultatet av ord, tankar och gärningar

Nibbana/nirvana - befrielse

Pali - det buddhistiska språket

Samsara - det eviga kretsloppet

Sangha - församlingen/av munkar

Sila - etik

Sutta - en buddhistisk text i Tipitaka

Tipitaka - de buddhistiska texterna/kanon


En större ordlista

 

 

DEN ÄDLA ÅTTAFALDIGA VÄGEN
ETIK - SILA

Buddhistisk etik ingår i ett större sammanhang i den Åttafaldiga vägen, där

etik, meditation, visdom
utgör en odelbar enhet för att nå det slutliga målet - Nibbana.

Att följa Buddhas lära innebär att gynna inre eller andlig utveckling. Det arbetet måste var och en göra själv genom egen träning. Det finns ingen som talar om för mig vad jag ska göra eller inte göra - vad som är bra eller dåligt. Men Buddha har gett vägledning.

Att börja sin buddhistiska väg gör man lämpligast genom att lära sig och ta till sig och praktisera de så kallade Fem levnadsreglerna.

Jag tar avstånd från att döda

Denna levnadsregel verkar enkel. Den innebär att varken döda eller skada någon annan levande varelse eller mig själv. Men hur ofta är det att tänka hatiskt både om andra och kanske framför allt om sig själv. I buddhismen framhålls alltid hur viktigt det är att börja med sig själv. Det är svårare att sluta vara hatisk mot andra så länge man är uppfylld av självkritik och dömer sig själv. Träna att inte döma dig själv. Döm sedan inte andra. Alla står på sin egen nivå och ska inte jämföras.

Jag tar avstånd från att ta det som inte givits mig

Denna jords resurser har inte givits åt mig utan åt alla människor och djur. Jag måste träna mig i att inte roffa åt mig. Eller med Thich Nath Hanhs ord: "lära att verka för människors välfärd, att skydda människor, djur, växter och alla jordens tillgångar. Jag lovar att träna givmildhet genom att dela min tid, min kraft och det jag har med dem som verkligen behöver. Jag är besluten att inte ta och stjäla något som tillhör andra, utan jag vill hindra andra från att dra nytta av mänskligt lidande eller alla slags lidanden på jorden.
Tillämpa: Ät och konsumera måttligt!

Jag tar avstånd från att missbruka sexualiteten

Att tillämpa denna regel innebär att tillämpa den första regeln om att inte skada andra eller mig själv. Att ha sex med någon annans partner är att missbruka sexualitet. Också att ofta ha en sexuell relation utan kärlek och med olika partner är att missbruka sexualitet, det skadar i längden.

Jag tar avstånd från att ljuga

Tala alltid sanning! Även så kallade vita lögner bör man undvika. Med lite omtanke och medvetenhet kan man säkert formulera en sanning. Undvik också skvaller och elakt tal.

Jag tar avstånd från att använda droger och alkohol

Speciellt för västerländska buddhister kan ha problem med att tolka denna regel och att veta hur man tillämpar den. Det beror kanske på att många personer innan de börjat utöva buddhism haft utbredda alkoholvanor och de är svåra att bli av med.

Alla känner till de problem som alkohol kan ställa till med så bara därför är det viktigt att sluta med det oavsett om man är buddhist eller inte.

Om man vill leva som buddhist och praktisera för att utvecklas andligt är det ännu viktigare att sluta med alkohol. En viktig del i den åttafaldiga vägen är ju koncentration/meditation för att öka sin uppmärksamhet/medvetenhet om vad som sker i det egna sinnet. En alkoholpåverkad människa kan inte göra det.
 


Etik (alltså även de Fem levnadsreglerna) ingår i följande punkter i den Ädla Åttafaldiga Vägen, nämligen punkt nummer

3. rätt tal
Vilket innebär:

Avstå från
lögner
förtal
hårda ord
tanklöst pladder

4. rätt handlande

Avhålla sig från att
döda
stjäla
missbruka sexualiteten


5. rätt livsföring

Avhålla sig från att ha verksamhet med
a) vapen
b) människor (slaveri, prostitution etc)
c) kött (föda upp djur för slakt)
d) berusningsmedel
e) gifter

 


Lotusen är inom buddhismen symbol för andlig utveckling. Den har rötterna i dyn, växer uppåt genom grumliga vatten och blommar i solen och himlens ljus. Den är symbolen för den insikt som leder från återfödelsernas kretslopp till Nibbana.. 

 

Fördjupning:
Etik - ett etiskt system Narada Thera

 


Du hittar mer om detta ämne på sidan ..\buddha\160.htm (sila och De Fyra Ädla Sanningarna och Den Ädla Åttafaldiga Vägen)